• Tartalom

9/2017. (V. 25.) BM rendelet

9/2017. (V. 25.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet módosításáról1

2017.05.26.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. § Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„3. beszerzési eljárás: a közbeszerzésekről szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet, illetve a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás és beszerzési eljárás,”

2. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2017. (V. 25.) BM rendelethez

A rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusai és fajtái
A) Lőfegyverek, gránátvetők
1. 9 mm-es Makarov tölténnyel működő pisztolyok
2. 9 mm-es Makarov tölténnyel működő géppisztolyok
3. 9 mm-es Parabellum tölténnyel működő pisztolyok
4. 9 mm-es Parabellum tölténnyel működő géppisztolyok
5. .45-ös kaliberű tölténnyel működő pisztolyok
6. 5,56 mm-es (.223-as kaliberű) tölténnyel működő gépkarabélyok
7. 7,62 mm-es tölténnyel működő gépkarabélyok
8. 7,62×51 mm-es NATO tölténnyel működő puskák, mesterlövő puskák
9. .308-as kaliberű tölténnyel működő puskák, mesterlövő puskák
10. 12-es kaliberű előagytáras ismétlő vagy öntöltő, félautomata sörétes puskák
11. Kézi gránátvető 40 mm-es gránátokhoz
B) Különféle rendőrbotok, ütőeszközök, elektromos eszközök
1. Normál rendőrbotok
2. Változtatható méretű rendőrbotok
3. Többcélú rendőrbotok
4. Elektromos sokkolók
C) Mozgásszabadságot korlátozó eszközök
1. Fémből készített kézi egész- és félbilincsek
2. Műanyagból készített bilincsek bilincsvágóval
3. Útzárak
4. Elfogó hálók
D) Lőfegyverek különféle töltényei, gránátvetők gránátjai
1. 9 mm-es Makarov pisztoly töltény különféle változatai
2. 9 mm-es Parabellum pisztoly töltény különféle változatai
3. .45-ös kaliberű töltény különféle változatai
4. 5,56 mm-es (.223-as kaliberű) töltény különféle változatai
5. 7,62 mm-es karabély töltény különféle változatai
6. 7,62×51 mm-es NATO töltény különféle változatai
7. .308-as kaliberű töltény különféle változatai
8. 12-es kaliberű töltény különféle változatai
9. 40 mm-es gránát különféle változatai
E) Védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotot előidéző, természetes vagy mesterséges hatóanyagú, könnyfakasztó, szemet, nyálkahártyát irritáló eszközök és anyagok
1. Mesterséges vagy természetes hatóanyaggal szerelt könnygázszóró palackok, gázspray-k, habok
2. Mesterséges vagy természetes hatóanyaggal szerelt univerzális (lőhető, dobható) könnygázgránát
3. Kézi működtetésű, dobható, mesterséges vagy természetes hatóanyaggal szerelt könnygázgránát
4. Könnygázutántöltő folyadékok”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére