• Tartalom

9/2017. (III. 30.) NFM rendelet

9/2017. (III. 30.) NFM rendelet

a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról1

2017.03.31.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2017. (III. 30.) NFM rendelethez

A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet Melléklete 2. pont 2.6. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

 

 

Lakott területen belül

Lakott területen kívül

Kiemelt nemzeti emlékhelyen

2.

A jelzőtáblák alakja és típusa

A kerékpárforgalmi
létesítményeken

helyi
úton

országos
közúton

főútvonallá ki
nem jelölt
alsóbbrendű úton

főúthálózaton,
illetve főútvonallá
kijelölt alsóbbrendű úton

autópályán,
autóúton

gyalogoslétesítményeken
kerékpárforgalmi létesítményeken
parkolási létesítményekben

3.

Kör

450

600a) b)

600a)

600

750

900

300

4.

Háromszög

450

600

750

900

1000

300

5.

Főútvonal, főútvonal vége

450

600

6.

Autóút, autópálya és ezek vége

900
800x100e)

7.

Autópálya csomópont sávos előjelző

600x1500

8.

Autópálya csomópont száma

600

9.

Kijelölt gyalogos-átkelőhely

450

600

750

750

450

10.

négyszög

Lakó-pihenő övezet és annak vége

750x600
800x640e)

300

11.

Vasúti átjárót előjelző

350x1000

12.

(négyzet

Besorolás rendje

D = 800
E >= 640

D = 800, E >= 640
D = 1000, E >= 800d)

D = 1000, E = 800

13.

és

Iránytábla (téglalap)

500x1500
500x2000
500x2500

14.

tégla-

Iránytábla (négyzet)

500

300

15.

lap)

Terelőtábla

250x1000

16.

Kettős terelőtábla

500x1000

17.

alakú

Minden egyéb négyzet alakú

450

600
(560)e)

600
(640)e)

800
(800)e)

300

18.

táblák

Minden egyéb téglalap alakú

450x600

600x750
(560x700)e)

600x750
(640x800)e)800x1000c)

800x1000
(800x1000)e)

300x300

19.

Nyolcszög

450

600

750

900

300

20.

Vasúti átjáró kezdete

1200

a)    A forgalomirányító fényjelző készülék alatt elhelyezett ,,Kötelező haladási irány” (vagy bekanyarodási tilalom) jelzőtábla mérete 450 mm, és mindig átvilágított kivitelben készül, ha a fényjelző készülék piros és sárga fényjelzőjében nincs fekete nyíl.
b)    A ,,Megállni tilos” és ,,Várakozni tilos” jelzőtábla 450 mm méretben is készülhet.
c)    Szükség esetén kivételes esetben.
d)    Az 1000x800 mm-es táblaméret csak a kétsoros ,,Besorolási rend” jelzőtáblához használható.
e)    Felújítási méret.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére