• Tartalom

9/2017. (V. 19.) NGM rendelet

9/2017. (V. 19.) NGM rendelet

a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről1

2018.01.01.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2018. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) március 10., szombat    munkanap

    március 16., péntek    pihenőnap

b) április 21., szombat    munkanap

    április 30., hétfő    pihenőnap

c) október 13., szombat    munkanap

    október 22., hétfő    pihenőnap

d) november 10., szombat    munkanap

    november 2., péntek    pihenőnap

e) december 1., szombat    munkanap

    december 24., hétfő    pihenőnap

f) december 15., szombat    munkanap

    december 31., hétfő    pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2019. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére