• Tartalom

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről1

2022.05.02.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát az 1. melléklet szerint jelölöm ki.

2. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 2. melléklet szerint jelölöm ki.

3. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján a 3. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 3. melléklet szerint jelölöm ki.

3/A. §2 A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 4. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 4. melléklet szerint jelölöm ki.

3/B. §3 (1) A 3/A. §-tól eltérően a Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 4. mellékletben foglalt táblázat 2–5. sorában meghatározott gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyként azt a központi költségvetési szervet jelölöm ki, amelynek szervezetében a – 4. mellékletben foglalt táblázat 2–5. sora szerinti gazdasági társaság tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként kijelölt – kormánybiztos tevékenységét segítő titkárság működik, azzal, hogy a kijelölt tulajdonosi joggyakorló alapítói határozatot csak halaszthatatlan esetben adhat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt tulajdonosi joggyakorló a 4. mellékletben foglalt táblázat 2–5. sora szerinti kormánybiztos részére meghatározott feladatkörök ellátásáért felelős személy kinevezéséig gyakorolja az (1) bekezdés szerinti tulajdonosi jogokat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §4

1. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez5


Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterek, minisztériumok

I. Tulajdonosi joggyakorló: a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042190

2022. december 31.

2.

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-044336

2022. december 31.

3.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

08-10-001787

2022. december 31.

4.

HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13-10-040464

2022. december 31.

5.

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-046265

2022. december 31.

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042272

2022. december 31.

10.

 

 

 

11.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-170224

2022. december 31.

12.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

01-10-044180

2022. december 31.

13.

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-994411

2022. december 31.

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041828

2022. december 31.

26.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048725

2022. december 31.

27.

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-990421

2022. december 31.

28.

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041628

2022. december 31.

29.

 

 

 

30.

 

 

 

31.

 

 

 

32.

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-043547

2022. december 31.

33.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

01-10-043108

2022. december 31.

34.

Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141112

2022. december 31.

35.

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-047569

2022. december 31.II. Tulajdonosi joggyakorló: az Agrárminisztérium

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-284102

2022. december 31.

2.

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

09-09-016747

2022. december 31.

3.

AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-377109

2022. december 31.III. Tulajdonosi joggyakorló: a Belügyminisztérium

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

 

 

 

2.

NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-264449

2022. december 31.

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041633

2022. december 31.

4.

 

 

 IV. Tulajdonosi joggyakorló: az Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-177086

2022. december 31.

4.

Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-920836

2022. december 31.

5.

ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919716

2022. december 31.

6.

Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-917873

2022. december 31.

7.

 

 

 

8.

FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-908769

2022. december 31.

9.

 

 

 

10.

Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-698948

2022. december 31.

11.

Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-884398

2022. december 31.

12.

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-274434

2022. december 31.

13.

Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919882

2022. december 31.

14.

Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-884688

2022. december 31.

15.

Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-912823

2022. december 31.

16.

 

 

 

17.

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921743

2022. december 31.

18.

Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-699056

2022. december 31.

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-044426

2022. december 31.

22.

Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921742

2022. december 31.

23.

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921728

2022. december 31.

24.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921266

2022. december 31.

25.

 

 

 

26.

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-176337

2022. december 31.

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919878

2022. december 31.

30.

Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

04-09-013922

2022. december 31.

31.

„LÉTA-MENTÁL” Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eltérő Képességű Fiatalokat Foglalkoztató, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft.

15-09-074562

2022. december 31.

32.

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

11-09-014785

2022. december 31.

33.

 

 

 

34.

NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-357519

2022. december 31.

35.

Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

06-09-014103

2022. december 31.

36.

Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-389952

2022. december 31.

37.

Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-358749

2022. december 31.V. Tulajdonosi joggyakorló: a Honvédelmi Minisztérium

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

07-09-018249

2022. december 31.

2.

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-920090

2022. december 31.VI. Tulajdonosi joggyakorló: az Igazságügyi Minisztérium

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-269016

2022. december 31.

2.

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042469

2022. december 31.VII. Tulajdonosi joggyakorló: az Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-288404

2024. november 30.

2.

Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-986454

2022. december 31.

3.

 

 

 

4.

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-980439

2022. december 31.

5.

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-890710

2022. december 31.

6.

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-968419

2022. december 31.

7.

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-920343

2022. december 31.

8.

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-047622

2022. december 31.

9.

 

 

 

10.

HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048684

2022. december 31.

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

Egy a Természettel Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-337636

2022. december 31.

14.

Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-343437

2022. december 31.

15.

Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-344208

2022. december 31.

16.

 

 

 

17.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-047549

2022. december 31.

18.

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-191989

2022. december 31.

19.

 

 

 

20.

Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141325

2022. december 31.

21.

Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141703

2022. december 31.

22.

BrainVisionCenter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-395007

2022. december 31.

23.

Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-044590

2022. december 31.

24.

HDT Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-345552

2022. december 31.

25.

NLP Nemzeti Légiipari Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-370436

2022. december 31.

26.

Rába Járműipari Holding Nyrt.

08-10-001532

2022. december 31.

27.

STU Repülés-technológiai Felületkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

04-09-016065

2022. december 31.

28.

ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

20-10-040370

2022. december 31.

29.

AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-164863

2022. december 31.

30.

HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13-10-040111

2022. december 31.

31.

HM Arzenál Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

15-10-040092

2022. december 31.

32.

HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13-10-040155

2022. december 31.

33.

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-045570

2022. december 31.VIII. Tulajdonosi joggyakorló: a Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-203215

2022. december 31.

2.

 

 

 

3.

Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-327932

2022. december 31.

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140442

2022. december 31.

7.

Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140567

2022. december 31.

8.

KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-355242

2022. december 31.

9

CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141090

2022. december 31.

10.

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

09-10-000327

2022. december 31.IX. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140237

2022. december 31.

2.

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041364

2022. december 31.X. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnökség

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140096

2022. december 31.

2.

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048661

2022. december 31.

3.

Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-996479

2022. december 31.

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-324951

2022. december 31.

9.

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-916308

2022. december 31.

10.

Pro Populo Carpathico Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

15-09-085768

2022. december 31.

11.

DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049996

2022. december 31.

12.

Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-335203

2022. december 31.

13.

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

08-10-001916

2022. december 31.

14.

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

08-09-027255

2022. december 31.

15.

Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-345481

2022. december 31.

16.

Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-278283

2022. december 31.

17.

MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-200580

2022. december 31.

18.

Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-380926

2022. december 31.

19.

BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

19-10-500364

2022. december 31.XI. Tulajdonosi joggyakorló: a Pénzügyminisztérium

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-295883

2022. december 31.

2.

Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-045508

2022. december 31.

3.

 

 

 XII. Tulajdonosi joggyakorló: a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

17-10-001282

2026. december 31.

2.

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

17-09-003039

2022. december 31.

3.

MÁTRAÉRC Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049752

2022. december 31.

4.

"Pécs-pogányi repülőteret működtető Korlátolt Felelősségű Társaság

02-09-065905

2022. december 31.

5.

AIR-HORIZONT PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTÉR FEJLESZTÉSÉÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

02-09-074096

2022. december 31.

2. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez6


Tulajdonosi jogokat gyakorló költségvetési szervek

I. Tulajdonosi joggyakorló: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

02-09-077830

2022. december 31.


II. Tulajdonosi joggyakorló: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Szociális Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-295006

2022. december 31.

2.

Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-293139

2022. december 31.III. Tulajdonosi joggyakorló: a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

 

 

 

2.

Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

03-09-102802

2022. december 31.

3.

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

07-09-003060

2022. december 31.

4.

 

 

 

5.

Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-200937

2022. december 31.

6.

DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

13-09-067931

2022. december 31.

7.

DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-067928

2022. december 31.

8.

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

12-09-001968

2022. december 31.

9.

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság

06-09-002808

2022. december 31.

10.

NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-067926

2022. december 31.

11.

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

07-09-003062

2022. december 31.

12.

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

08-09-003769

2022. december 31.IV.


V. Tulajdonosi joggyakorló: az Országgyűlés Hivatala

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049150

2022. december 31.VI. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Pillér Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-164361

2022. december 31.VII. Tulajdonosi joggyakorló: a Magyar Államkincstár

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-985107

2022. december 31.VIII.


IX. Tulajdonosi joggyakorló: a Készenléti Rendőrség

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-140414

2022. december 31.X.


XI.


XII.


XIII. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-917155

2022. december 31.XIV. Tulajdonosi joggyakorló: az Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

15-09-070444

2022. december 31.

2.

VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-308251

2022. december 31.XV. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Sportközpontok

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

18-09-112060

2022. december 31.XVI. Tulajdonosi joggyakorló: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Skanzenért Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-189484

2022. december 31.XVII. Tulajdonosi joggyakorló: Somogy Megyei Kormányhivatal

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Somogy Megyei Beruházásszervező és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

14-09-311381

2022. december 31.XVIII. Tulajdonosi joggyakorló: Érdi Szakképzési Centrum

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-121779

2022. december 31.XIX.


XX. Országos Kórházi Főigazgatóság

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-713453

2022. december 31.

2.

VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-949707

2022. december 31.

3.

STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-567042

2022. december 31.

4.

„KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-160446

2022. december 31.

5.

 

 

 

6.

Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

19-09-505155

2022. december 31.

7.

Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-381773

2022. december 31.XXI. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

 

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-978791

2022. december 31.XXII. Tulajdonosi joggyakorló: az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-340507

2022. december 31.XXIII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Express Innovation Agency VMV Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049678

2022. december 31.XXIV. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Múzeum

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Nemzeti Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-397635

2022. december 31.

3. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez7


Tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaság

I. Tulajdonosi joggyakorló: a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen működő Részvénytársaság

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

 

 

 

2.

Turisztikai Vagyonkezelő és Ingatlanüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921721

2022. december 31.

3.

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

19-10-500327

2022. december 31.

4.

Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049808

2022. december 31.

5.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

20-09-072648

2022. december 31.

6.

Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049807

2022. december 31.

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

20-09-069758

2022. december 31.

10.

 

 

 

11.

ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

06-09-014162

2022. december 31.

12.

Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság

14-10-300113

2022. december 31.

13.

M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-268781

2022. december 31.

14.

EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-341681

2022. december 31.

15.

Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

18-10-100542

2022. december 31.

16.

Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

19-10-500232

2022. december 31.II.

III. Tulajdonosi joggyakorló: a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége

1.

DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-350667

2022. december 31.

2.

Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-381151

2022. december 31.

3.

Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-389831

2022. december 31.IV.

V. Tulajdonosi joggyakorló: a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság

09-09-031988

2022. december 31.VI.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

17-10-001241

2022. december 31.

4. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez8


A Kormány egyedi határozatában meghatározott tulajdonosi joggyakorlók

 

A

B

C

D

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorló

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

VB Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

17-09-012751

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2022. december 31.

2.

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-343790

Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

2022. május 17.

3.

Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-190750

dr. Seszták Miklós, egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos

2022. május 17.

4.

Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140513

dr. Maróth Gáspár, a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos

2022. július 16.

5.

Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141670

dr. Maróth Gáspár,
a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos

2022. július 16.

1

A rendeletet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.

2

A 3/A. §-t az 5/2018. (XI. 8.) NVTNM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 3/B. §-t a 12/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet 1. § (1) bekezdése, a 6/2018. (XII. 17.) NVTNM rendelet 1–2. §-a, a 7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet 1. § és 2. § (1) bekezdése, a 10/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet 1. §-a, az 1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelet 1. § és 3. §-a, a 2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelet 2. §-a, a 3/2019. (III. 12.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 4/2019. (III. 28.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet 1. és 3. §-a, a 9/2019. (VII. 5.) NVTNM rendelet 1. §, 3. §-a és 4. § (1) bekezdése, a 11/2019. (VIII. 15.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 12/2019. (IX. 13.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 17/2019. (X. 4.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 18/2019. (XI. 29.) NVTNM rendelet 1. és 3. §-a, a 19/2019. (XII. 7.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 23/2019. (XII. 23.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 24/2019. (XII. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a, az 1/2020. (III. 25.) NVTNM rendelet 1–3. §-a, a 3/2020. (V. 4.) NVTNM rendelet 1–3. §-a, az 5/2020. (VI. 9.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 6/2020. (VI. 29.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 7/2020. (VII. 14.) NVTNM rendelet 1. §-a és 3. § a) pontja, a 11/2020. (VIII. 31.) NVTNM rendelet 2. §-a, a 12/2020. (IX. 3.) NVTNM rendelet 1–2. §-a, a 13/2020. (XI. 4.) NVTNM rendelet 2. §-a, a 16/2020. (XI. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 17/2020. (XII. 3.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 18/2020. (XII. 28.) NVTNM rendelet 1. és 2. §-a, a 19/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelet 1. és 2. §-a, a 20/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelet 1. §-a és 2. § a) és b) pontja, az 1/2021. (II. 2.) NVTNM rendelet 2. §-a, a 3/2021. (III. 1.) NVTNM rendelet 1–2. §-a, a 4/2021. (III. 17.) NVTNM rendelet 1–2. §-a, az 5/2021. (III. 23.) NVTNM rendelet 1–3. §-a, a 6/2021. (IV. 16.) NVTNM rendelet 3. §-a, a 7/2021. (VI. 3.) NVTNM rendelet 1. §-a és 5. § a) pontja, a 11/2021. (VII. 21.) NVTNM rendelet 3. §-a, a 13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelet 2. § a) pontja, a 14/2021. (VIII. 19.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 17/2021. (IX. 8.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 18/2021. (IX. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet 1. §-a és 2. § a)–b) pontja, a 22/2021. (XI. 29.) NVTNM rendelet 1. §-a és 3. §-a, a 23/2021. (XII. 3.) NVTNM rendelet 3. §-a, a 27/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet 1. és 2. §-a, az 1/2022. (I. 12.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelet 1–3. §-a, a 3/2022. (I. 31.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 4/2022. (II. 10.) NVTNM rendelet 1. §-a, az 5/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 6/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 7/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet 1. §-a, a 8/2022. (IV. 21.) NVTNM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére