• Tartalom

1/2018. (VI. 1.) ME utasítás

1/2018. (VI. 1.) ME utasítás

a miniszterelnöki biztos kinevezéséről1

2020.03.01.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 32. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §2 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 220. § (1) bekezdés b) pontja alapján Balog Zoltánt 2020. március 1. napjától társadalmi ügyekért, valamint a V4 Virtuózok programsorozat koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztossá nevezem ki.

2. §3 (1) A miniszterelnöki biztos tevékenysége keretében

a) eljár a miniszterelnök által meghatározott társadalmi ügyekben, és ellátja azok koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

b) segíti a kormányzati eredmények és célok nemzetközi megismertetését.

(2) A miniszterelnöki biztos az (1) bekezdésben foglalt tevékenységén túl koordinálja a V4 Virtuózok programsorozat sikeres megvalósítását.

3. §4 A miniszterelnöki biztos

a) a tevékenységében érintett személyektől, szervektől adatokat, információkat kérhet,

b) a feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet.

4. § A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

5. § A miniszterelnöki biztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetén belül működő ötfős titkárság segíti.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

Az utasítást a 2/2021. (I. 26.) ME utasítás 3. §-a hatályon kívül helyezte 2021. február 16. napjával.

2

Az 1. § a 2/2020. (II. 27.) ME utasítás 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a 2/2020. (II. 27.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a 4/2019. (V. 31.) ME utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére