• Tartalom
Oldalmenü

1034/2018. (II. 12.) Korm. határozat

a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat módosításáról1

2018.02.12.
A vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat 2. pontjában a „valamint az ifjúsági táborozás előkészítéséhez szükséges intézkedések” szövegrész helyébe az „a Magtár épületének felújítása, eszközbeszerzések, valamint ifjúsági táborozás és egyéb kulturális programokkal összefüggésben felmerülő eszközbeszerzések és folyó működési kiadások” szöveg lép.
1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. február 13. napjával.