• Tartalom
Oldalmenü

1050/2018. (II. 20.) Korm. határozat

az Európai Egyetemi Játékok Debrecenben és Miskolcon történő megrendezéséről

2018.02.20.

A Kormány

1. támogatja a European University Sports Association által szervezett Európai Egyetemi Játékoknak Debrecenben és Miskolcon történő megrendezésére vonatkozó törekvést;

2. egyetért az Európai Egyetemi Játékok 2022. évi megrendezésére vonatkozó pályázatnak a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (a továbbiakban: Sportszövetség) általi benyújtásával és eredménytelen pályázat esetén annak 2024. évre vonatkozó fenntartásával;

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Európai Egyetemi Játékok 2022. vagy 2024. évi megrendezésére vonatkozó rendezési jog elnyerése esetén a szervezés megkezdéséhez a 2018. évben szükséges legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj, valamint ezen felül legfeljebb 18 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoporton;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az eredményhirdetést követően a felmerülés ütemében

4. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a Sportszövetség támogatási kérelme alapján a 3. pontban meghatározott költségvetési támogatás biztosítására a Sportszövetséggel támogatási jogviszonyt létesítsen, és a költségvetési támogatást a Sportszövetség részére támogatási előlegként egy összegben folyósítsa;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátását követő 30 napon belül

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a rendezési jog elnyerése esetén készítsen előterjesztést az Európai Egyetemi Játékok megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről és a részletes költségvetés megállapításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. július 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás