• Tartalom

1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat

1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat

a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról

2018.02.22.

A Kormány

1. egyetért a Thália Színház szakmai megújítását támogató fejlesztési programmal (a továbbiakban: fejlesztési program), melynek célja a Thália Színházat és a Mikroszkóp Színpadot befogadó – az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest VI. kerület, belterület 29086/0/A/1 és 29086/0/A/2 helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben a Budapest VI. kerület, Nagymező u. 22–24. szám alatt található – ingatlanok felújításának, valamint a szükséges színháztechnikai és üzemeltetési beszerzéseknek, fejlesztéseknek a megvalósítása;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 20. Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához legfeljebb 985 000 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 20. Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. június 1-jét követően a felmerülés ütemében

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére