• Tartalom

108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról1

2018.08.01.

A Kormány

a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § (1) bekezdés tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 6. § (2) bekezdése tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

5. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

6. A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter az egészségügyért, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével és adatszolgáltatásának felhasználásával a tárgyévet követő február 20-ig jelentést készít a Kormány részére a felelős játékszervezés elvének érvényesüléséről, a játékosvédelmi intézkedések gyakorlati alkalmazásáról és továbbfejlesztési lehetőségeiről.”

(2) A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „Az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter” szöveg lép.

7. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §7

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

1–3. melléklet a 108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez8

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére