• Tartalom

11/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás

11/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról1

2018.10.05.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. § Az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § A főigazgatói döntést követően a pályázaton nyertes, valamint az egyedi elbírálás alapján költségvetési támogatásban részesülő szervezettel támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződések előkészítését az önkéntes mentőszervezetek esetében a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, az önkormányzati tűzoltóságok, valamint a közreműködő és önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek esetében a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség végzi. A szerződések előkészítésében a BM OKF Jogi Főosztály, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-Szervezési és Projektelszámolási Főosztály és a BM OKF Költségvetési Főosztály közreműködik.”

2. § Az Utasítás 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A támogatási szerződéseket az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek esetében az országos tűzoltósági főfelügyelő és az illetékes KI, az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek esetében az illetékes KI, az önkéntes mentőszervezetek esetében az országos polgári védelmi főfelügyelő és az illetékes KI, központi rendeltetésű mentőszervezet esetén az országos polgári védelmi főfelügyelő és a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ vezetője köti meg. A szerződéseket minden esetben pénzügyi és jogi megfelelőség tanúsításával kell ellátni.”

3. § Az Utasítás a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § (1) A pályázati úton elnyert vizsgáztatásokkal kapcsolatos támogatásokról az önkéntes tűzoltó egyesületek esetében az országos tűzvédelmi főfelügyelő, az önkéntes mentőszervezetek esetében az országos polgári védelmi főfelügyelő tájékoztatást küld a vizsgáztatásokért felelős Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) vezetője, valamint a PAV tekintetében a BM OKF Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ (a továbbiakban: OEPMEK) vezetője részére.
(2) Az elnyert támogatások megvalósulásáról naprakész, a 2. melléklet szerinti összesítő nyilvántartást vezet a KOK, valamint az OEPMEK.
(3) A KOK és az OEPMEK vezetője a BM OKF GEK útján a 2. melléklet szerinti összesítő nyilvántartást aláírva, bélyegzővel ellátva, valamint szerkeszthető (Excel) formátumban is felterjeszti a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese részére tárgyévet követő március 31. napjáig.”

4. § Az Utasítás az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

5. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2018. (X. 4.) BM OKF utasításhoz

Összesítő
az illetékes megyei igazgatóság alá tartozó önkormányzati tűzoltóparancsnokságok köztartozásáról

KI:

 

Ssz.

ÖTP neve

Január havi köztartozás összege

Február havi köztartozás összege

Március havi köztartozás összege

Április havi köztartozás összege

Május havi köztartozás összege

Június havi köztartozás összege

Július havi köztartozás összege

Augusztus havi köztartozás összege

Szeptember havi köztartozás összege

Október havi köztartozás összege

November havi köztartozás összege

December havi köztartozás összege

Köztartozás indoklása*

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dátum:

Készítette:

Telefonszám (körzetszámmal):

………………………………………………………
aláírás
P. H.
__________________
* Egyértelmű indoklás, amely alapján beazonosítható, hogy melyik hónap összege kerül indoklásra.
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére