• Tartalom

11/2018. (XII. 19.) PM utasítás

11/2018. (XII. 19.) PM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről1

2018.12.20.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdése és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. december 15. napjától 2020. december 15. napjáig terjedő időtartamra a Keleti Nyitás politikájának még hatékonyabb megvalósítása céljából a Kínai Népköztársaságból Magyarországra érkező kínai áruk vámkezelése áttekintéséért, annak elvárható ellenőrzöttségéért és az eljárások gyorsításáéért felelős miniszteri biztossá Kovácsics Iván urat nevezem ki. A miniszteri biztos e megbízatása visszavonással vagy a miniszter hatáskörgyakorlása megszűnésével megszűnik.

2. § A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében

a) figyelemmel kíséri a kínai nagyberuházásokhoz kapcsolódó vámeljárási folyamatokat, és szükség esetén intézkedések kiadását kezdeményezheti;

b) figyelemmel kíséri a Kínai Népköztársaságból beérkező áruk vámkezelésének folyamatát, különös tekintettel a Kína által 2013-ban útjára indított Egy Övezet – Egy Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative) keretén beérkező árukra, és szükség esetén intézkedések kiadását kezdeményezheti;

c) az internetes kereskedelemhez kapcsolódó magyarországi elosztó központ (központok) létrehozása elősegítésének érdekében áttekinti a vámeljárások informatikai támogatottságát;

d) az a), b) és c) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében kapcsolatot tart, egyeztetéseket szervez az érintett szervezetek magyarországi és külföldi képviselőinek részvételével;

e) az a), b) és c) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében jelentéseket, tájékoztatókat kérhet be;

f) az a), b) és c) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében jogszabály módosítására és informatikai fejlesztésekre tehet javaslatot.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét a pénzügyminiszter irányítja.

4. § A miniszteri biztos tevékenységét titkárság nem segíti.

5. § A miniszteri biztos feladatköre ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásban és juttatásban részesül.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

Az utasítást a 8/2019. (VI. 6.) PM utasítás 3. §-a hatályon kívül helyezte 2019. június 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére