• Tartalom

2018. évi CX. törvény

2018. évi CX. törvény

egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról1

2020.01.02.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

2. §3

3. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

3. §4

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény módosítása

4. §5

5. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. § (1)24

(2)25

24. §26

25. §27

26. §28

27. §29

28. §30

29. §31

30. §32

31. §33

32. §34

33. §35

34. §36

35. §37

36. §38

37. §39

38. §40

39. §41

40. §42

41. §43

42. §44

43. §45

44. §46

45. §47

46. §48

47. §49

48. §50

49. §51

50. §52

51. §53

52. §54

53. §55

54. §56

55. §57

56. §58

57. §59

58. §60

59. §61

60. §62

6. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

61. §63

62. §64

63. §65

64. §66

65. §67

66. §68

67. §69

68. §70

69. §71

70. §72

71. §73

72. §74

73. §75

74. §76

75. §77

76. §78

77. §79

78. §80

79. §81

80. §82

81. §83

82. §84

83. §85

84. §86

85. §87

86. §88

87. §89

88. §90

89. §91

90. §92

91. §93

92. §94

93. §95

94. §96

95. §97

96. §98

97. §99

98. §100

99. §101

100. §102

101. §103

102. §104

103. §105

104. §106

105. §107

106. §108

107. §109

108. §110

109. §111

110. §112

111. §113

112. §114

113. §115

114. §116

115. §117

116. §118

117. §119

118. §120

7. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

119. §121

8. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

120. §122

121. §123

122. §124

123. §125

124. §126

125. §127

126. §128

127. §129

128. §130

129. §131

130. §132

131. §133

132. §134

133. §135

134. §136

a)137

b)138

c)139

d)140

e)141

f)142

g)143

9. Záró rendelkezések

135. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 23. § (2) bekezdése és a 134. § e) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

136. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez144

2. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez145

3. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez146

4. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez147

5. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez148

6. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez149

7. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez150

8. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez151

9. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez152

10. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez153

11. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez154

12. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez155

13. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez156

14. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez157

15. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez158

16. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez159

17. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez160

18. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez161

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 19.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 134. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 134. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 134. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 134. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 134. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 134. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 134. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 134. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 18. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére