• Tartalom

1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

2018.03.19.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 54. Nemzetiségi pótlék címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a) a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Nemzetiségi támogatások alcím terhére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 54. Nemzetiségi pótlék cím javára 98 208 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Nemzetiségi támogatások alcím terhére, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 7. Szakképzési Centrumok cím javára 131 450 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont a) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusok nemzetiségi pótlékához, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok részére, az ott meghatározott összegben költségvetési támogatást nyújtson 2018. december 31-ei felhasználási határidővel;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára;

5. egyetért a 3. melléklet szerinti civil szervezetek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közalapítványok és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusok emelt összegű nemzetiségi pótlékának kiegészítését szolgáló támogatások biztosításával, ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújt a 3. melléklet szerint;

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 5. pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a 3. mellékletben megjelölt kedvezményezettekkel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése iránt.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1106/2018. (III. 19.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374940

 

54

 

 

 

 

 

Nemzetiségi pótlék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

98 208 000

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354406

 

7

 

 

 

 

 

Szakképzési Centrumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

110 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

21 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243678

 

 

56

 

 

 

 

 

Nemzetiségi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

-81 950 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

-16 389 450

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374940

 

54

 

 

 

 

 

Nemzetiségi pótlék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 208 000

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354406

 

7

 

 

 

 

 

Szakképzési Centrumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 450

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243678

 

 

56

 

 

 

 

 

Nemzetiségi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-98 339 450

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

98 339 450

 

 

 

 

 

 

 

 

98 339 450

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1106/2018. (III. 19.) Korm. határozathoz

adatok forintban

Sorszám

Megye

Település

Érintett pedagógus- létszám

Támogatás összege

1.

Budapest

Budapest XVII. kerület

4

528 000

2.

Budapest

Budapest IV. kerület

2

264 000

3.

Budapest

Budapest XX. kerület

4

528 000

4.

Budapest

Budapest XVI. kerület

1

132 000

5.

Budapest

Budapest XXI. kerület

3

396 000

6.

Budapest

Budapest XI. kerület

3

396 000

7.

Budapest

Budapest XIV. kerület

4

528 000

8.

Budapest

Budapest VI. kerület

2

264 000

9.

Budapest

Budapest III. kerület

4

528 000

10.

Budapest

Budapest XII. kerület

2

264 000

11.

Budapest

Budapest XVIII. kerület

4

528 000

12.

Budapest

Budapest XXIII. kerület

4

528 000

13.

Baranya

Geresdlak

2

264 000

14.

Baranya

Babarc

3

396 000

15.

Baranya

Szederkény

2

264 000

16.

Baranya

Újpetre

1

132 000

17.

Baranya

Kozármisleny

7

924 000

18.

Baranya

Borjád

2

264 000

19.

Baranya

Mágocs

4

528 000

20.

Baranya

Hetvehely

1

132 000

21.

Baranya

Felsőszentmárton

1

132 000

22.

Baranya

Dunaszekcső

2

264 000

23.

Baranya

Palotabozsok

2

264 000

24.

Baranya

Nagykozár

3

396 000

25.

Baranya

Nagynyárád

2

264 000

26.

Baranya

Szentlászló

2

264 000

27.

Baranya

Gyód

2

264 000

28.

Baranya

Olasz

2

264 000

29.

Baranya

Erdősmecske

1

132 000

30.

Baranya

Ófalu

2

264 000

31.

Baranya

Nagypall

1

132 000

32.

Baranya

Harkány

2

264 000

33.

Baranya

Szalánta

3

396 000

34.

Baranya

Lippó

1

132 000

35.

Baranya

Somberek

2

264 000

36.

Baranya

Mohács

10

1 320 000

37.

Baranya

Romonya

2

264 000

38.

Baranya

Komló

8

1 056 000

39.

Baranya

Egyházaskozár

6

792 000

40.

Baranya

Himesháza

3

396 000

41.

Baranya

Villány

4

528 000

42.

Baranya

Sellye

2

264 000

43.

Baranya

Hosszúhetény

3

396 000

44.

Baranya

Sásd

2

264 000

45.

Baranya

Gödre

1

132 000

46.

Baranya

Lánycsók

3

396 000

47.

Baranya

Szászvár

4

528 000

48.

Bács-Kiskun

Felsőszentiván

1

132 000

49.

Bács-Kiskun

Baja

11

1 452 000

50.

Bács-Kiskun

Kunbaja

2

264 000

51.

Bács-Kiskun

Kalocsa

1

132 000

52.

Bács-Kiskun

Bácsbokod

4

528 000

53.

Bács-Kiskun

Bácsalmás

6

792 000

54.

Bács-Kiskun

Katymár

3

396 000

55.

Bács-Kiskun

Csávoly

1

132 000

56.

Bács-Kiskun

Dunaegyháza

3

396 000

57.

Bács-Kiskun

Csátalja

3

396 000

58.

Bács-Kiskun

Gara

5

660 000

59.

Bács-Kiskun

Érsekhalma

3

396 000

60.

Békés

Kondoros

5

660 000

61.

Békés

Méhkerék

7

924 000

62.

Békés

Gyomaendrőd

2

264 000

63.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sátoraljaújhely

2

264 000

64.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bükkszentkereszt

4

528 000

65.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Rátka

1

132 000

66.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

2

264 000

67.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencs

2

264 000

68.

Csongrád

Deszk

1

132 000

69.

Fejér

Etyek

2

264 000

70.

Fejér

Bicske

3

396 000

71.

Fejér

Székesfehérvár

3

396 000

72.

Fejér

Gánt

2

264 000

73.

Fejér

Mór

14

1 848 000

74.

Fejér

Szár

6

792 000

75.

Győr-Moson-Sopron

Mosonmagyaróvár

1

132 000

76.

Győr-Moson-Sopron

Sopron

8

1 056 000

77.

Győr-Moson-Sopron

Fertőd

2

264 000

78.

Győr-Moson-Sopron

Fertőrákos

2

264 000

79.

Győr-Moson-Sopron

Kimle

5

660 000

80.

Győr-Moson-Sopron

Levél

2

264 000

81.

Győr-Moson-Sopron

Győr

5

660 000

82.

Győr-Moson-Sopron

Rajka

2

264 000

83.

Győr-Moson-Sopron

Bezenye

3

396 000

84.

Győr-Moson-Sopron

Lébény

1

132 000

85.

Hajdú-Bihar

Hosszúpályi

2

264 000

86.

Komárom-Esztergom

Kecskéd

5

660 000

87.

Komárom-Esztergom

Tát

6

792 000

88.

Komárom-Esztergom

Vértessomló

4

528 000

89.

Komárom-Esztergom

Nyergesújfalu

5

660 000

90.

Komárom-Esztergom

Várgesztes

1

132 000

91.

Komárom-Esztergom

Tatabánya

15

1 980 000

92.

Komárom-Esztergom

Csolnok

8

1 056 000

93.

Komárom-Esztergom

Tarján

9

1 188 000

94.

Komárom-Esztergom

Szomor

2

264 000

95.

Komárom-Esztergom

Piliscsév

5

660 000

96.

Komárom-Esztergom

Dág

2

264 000

97.

Komárom-Esztergom

Esztergom

3

396 000

98.

Komárom-Esztergom

Leányvár

7

924 000

99.

Komárom-Esztergom

Sárisáp

2

264 000

100.

Komárom-Esztergom

Baj

5

660 000

101.

Komárom-Esztergom

Kesztölc

8

1 056 000

102.

Komárom-Esztergom

Vértestolna

2

264 000

103.

Komárom-Esztergom

Tardos

2

264 000

104.

Komárom-Esztergom

Vértesszőlős

5

660 000

105.

Nógrád

Nógrád

1

132 000

106.

Nógrád

Terény

2

264 000

107.

Nógrád

Nógrádsáp

2

264 000

108.

Nógrád

Berkenye

1

132 000

109.

Nógrád

Nézsa

3

396 000

110.

Nógrád

Szügy

1

132 000

111.

Nógrád

Lucfalva

3

396 000

112.

Nógrád

Felsőpetény

1

132 000

113.

Nógrád

Bánk

1

132 000

114.

Nógrád

Sámsonháza

2

264 000

115.

Pest

Iklad

6

792 000

116.

Pest

Budajenő

4

528 000

117.

Pest

Makád

1

132 000

118.

Pest

Pilisszántó

6

792 000

119.

Pest

Pomáz

2

264 000

120.

Pest

Solymár

4

528 000

121.

Pest

Szigetcsép

2

264 000

122.

Pest

Pilisszentlászló

1

132 000

123.

Pest

Biatorbágy

4

528 000

124.

Pest

Dabas

13

1 716 000

125.

Pest

Dunaharaszti

10

1 320 000

126.

Pest

Pilisszentiván

9

1 188 000

127.

Pest

Üröm

9

1 188 000

128.

Pest

Galgagyörk

3

396 000

129.

Pest

Pilisvörösvár

25

3 300 000

130.

Pest

Zebegény

2

264 000

131.

Pest

Szigetszentmárton

3

396 000

132.

Pest

Pilisszentkereszt

7

924 000

133.

Pest

Ceglédbercel

6

792 000

134.

Pest

Püspökhatvan

2

264 000

135.

Pest

Szigetújfalu

3

396 000

136.

Pest

Budaörs

22

2 904 000

137.

Pest

Budakalász

3

396 000

138.

Pest

Zsámbék

4

528 000

139.

Pest

Dunabogdány

8

1 056 000

140.

Pest

Szigetbecse

3

396 000

141.

Pest

Vecsés

11

1 452 000

142.

Pest

Csővár

1

132 000

143.

Pest

Visegrád

3

396 000

144.

Pest

Pilisborosjenő

6

792 000

145.

Pest

Tököl

4

528 000

146.

Pest

Nagymaros

7

924 000

147.

Pest

Csomád

2

264 000

148.

Pest

Kismaros

4

528 000

149.

Pest

Kerepes

3

396 000

150.

Somogy

Csokonyavisonta

4

528 000

151.

Somogy

Kaposfő

1

132 000

152.

Tolna

Kakasd

3

396 000

153.

Tolna

Paks

3

396 000

154.

Tolna

Bonyhád

19

2 508 000

155.

Tolna

Dombóvár

2

264 000

156.

Tolna

Bátaszék

3

396 000

157.

Tolna

Várdomb

5

660 000

158.

Tolna

Diósberény

2

264 000

159.

Tolna

Györköny

2

264 000

160.

Tolna

Nagymányok

3

396 000

161.

Tolna

Cikó

1

132 000

162.

Tolna

Mórágy

1

132 000

163.

Tolna

Zomba

2

264 000

164.

Tolna

Szekszárd

4

528 000

165.

Tolna

Tamási

3

396 000

166.

Tolna

Tolna

5

660 000

167.

Tolna

Hőgyész

4

528 000

168.

Tolna

Aparhant

1

132 000

169.

Tolna

Gyönk

3

396 000

170.

Tolna

Tevel

5

660 000

171.

Vas

Szombathely

9

1 188 000

172.

Vas

Kőszeg

7

924 000

173.

Vas

Szentpéterfa

4

528 000

174.

Vas

Alsószölnök

2

264 000

175.

Vas

Gencsapáti

1

132 000

176.

Vas

Vaskeresztes

2

264 000

177.

Vas

Szentgotthárd

4

528 000

178.

Veszprém

Tótvázsony

3

396 000

179.

Veszprém

Szentantalfa

1

132 000

180.

Veszprém

Ajka

4

528 000

181.

Veszprém

Városlőd

3

396 000

182.

Veszprém

Adásztevel

1

132 000

183.

Veszprém

Veszprém

6

792 000

184.

Veszprém

Pápakovácsi

2

264 000

185.

Veszprém

Bánd

2

264 000

186.

Veszprém

Zánka

2

264 000

187.

Veszprém

Úrkút

3

396 000

188.

Veszprém

Nagyesztergár

2

264 000

189.

Veszprém

Porva

1

132 000

190.

Veszprém

Herend

3

396 000

191.

Veszprém

Ugod

1

132 000

192.

Veszprém

Hárskút

1

132 000

193.

Veszprém

Bakonynána

2

264 000

194.

Veszprém

Zirc

2

264 000

195.

Veszprém

Olaszfalu

1

132 000

196.

Veszprém

Kup

1

132 000

197.

Veszprém

Kislőd

2

264 000

198.

Veszprém

Pápa

1

132 000

199.

Zala

Tótszentmárton

2

264 000

200.

Zala

Fityeház

1

132 000

201.

Zala

Molnári

3

396 000

202.

Zala

Tótszerdahely

2

264 000

203.

Zala

Murakeresztúr

4

528 000

3. melléklet az 1106/2018. (III. 19.) Korm. határozathoz

adatok forintban

Sor- szám

Fenntartó
(a támogatás kedvezményezettje)

Intézmény

Érintett pedagógus- létszám
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Támogatás összege

1.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium

1

110 000

22 000

132 000

2.

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola

4

440 000

88 000

528 000

3.

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Ágfalvi Napsugár Óvoda

4

440 000

88 000

528 000

4.

Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány

AUDI Hungaria Általános Művelődési Központ

29

3 190 000

638 000

3 828 000

5.

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola

5

550 000

110 000

660 000

6.

Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

3

330 000

66 000

396 000

7.

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2

220 000

44 000

264 000

8.

Bolgár Országos Önkormányzat

Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda

1

110 000

22 000

132 000

9.

Bolgár Országos Önkormányzat

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

5

550 000

110 000

660 000

10.

Bólyi Német Önkormányzat

Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

16

1 760 000

352 000

2 112 000

11.

Bólyi Német Önkormányzat

Bólyi Óvoda és Bölcsőde

9

990 000

198 000

1 188 000

12.

Budakeszi Város Német Önkormányzata

Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda

9

990 000

198 000

1 188 000

13.

Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat

Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola

3

330 000

66 000

396 000

14.

Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat

Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda

5

550 000

110 000

660 000

15.

Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat

Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola

6

660 000

132 000

792 000

16.

De La Salle Szent János Egyesület

Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközép Iskola és Szakiskola

1

110 000

22 000

132 000

17.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola

11

1 210 000

242 000

1 452 000

18.

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda

1

110 000

22 000

132 000

19.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF)

Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

5

550 000

110 000

660 000

20.

Fecskefészek-Schwalbennest Oktatási Alapítvány

„Ovi” Német Nemzetiségi Alapítványi Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

21.

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.

Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

2

220 000

44 000

264 000

22.

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Németvárosi Óvoda

11

1 210 000

242 000

1 452 000

23.

Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Hajósi Óvoda és Bölcsőde

5

550 000

110 000

660 000

24.

Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Hajósi Szent Imre Általános Iskola

6

660 000

132 000

792 000

25.

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

10

1 100 000

220 000

1 320 000

26.

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata

Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

7

770 000

154 000

924 000

27.

Heidi Óvoda Alapítvány

Heidi Német Nemzetiségi Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

28.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3

330 000

66 000

396 000

29.

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

10

1 100 000

220 000

1 320 000

30.

Lovasberényi Református Egyházközség

Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

31.

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

32.

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda

15

1 650 000

330 000

1 980 000

33.

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

Szent Márton Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

34.

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

Mohács Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5

550 000

110 000

660 000

35.

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

1

110 000

22 000

132 000

36.

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda

5

550 000

110 000

660 000

37.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszaburai Általános Iskola

1

110 000

22 000

132 000

38.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

3

330 000

66 000

396 000

39.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2

220 000

44 000

264 000

40.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1

110 000

22 000

132 000

41.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium

10

1 100 000

220 000

1 320 000

42.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

12

1 320 000

264 000

1 584 000

43.

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata

Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

44.

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata

Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola

8

880 000

176 000

1 056 000

45.

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja

62

6 820 000

1 364 000

8 184 000

46.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

34

3 740 000

748 000

4 488 000

47.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet

65

7 150 000

1 430 000

8 580 000

48.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

21

2 310 000

462 000

2 772 000

49.

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda

12

1 320 000

264 000

1 584 000

50.

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

40

4 400 000

880 000

5 280 000

51.

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

19

2 090 000

418 000

2 508 000

52.

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Eleki Román Általános Iskola

10

1 100 000

220 000

1 320 000

53.

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda

19

2 090 000

418 000

2 508 000

54.

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Románvárosi Óvoda

9

990 000

198 000

1 188 000

55.

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Magyarpolányi Hosszú-Hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

2

220 000

44 000

264 000

56.

Makó-Belvárosi Református Egyházközség

Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

3

330 000

66 000

396 000

57.

Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata

Szent László Általános Művelődési Központ

10

1 100 000

220 000

1 320 000

58.

Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola

15

1 650 000

330 000

1 980 000

59.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó

Márkói Német Nemzetiségi Óvoda

5

550 000

110 000

660 000

60.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

6

660 000

132 000

792 000

61.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony

Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola

22

2 420 000

484 000

2 904 000

62.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony

Német Nemzetiségi Óvoda

10

1 100 000

220 000

1 320 000

63.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola

8

880 000

176 000

1 056 000

64.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán

Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Újhartyán

9

990 000

198 000

1 188 000

65.

Német Önkormányzat Mecseknádasd

Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és Bölcsőde

3

330 000

66 000

396 000

66.

Német Önkormányzat Nemesnádudvar

Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Óvoda

5

550 000

110 000

660 000

67.

Német Önkormányzat Nemesnádudvar

Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola

3

330 000

66 000

396 000

68.

Német Önkormányzat Törökbálint

Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda

8

880 000

176 000

1 056 000

69.

Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

2

220 000

44 000

264 000

70.

Országos Horvát Önkormányzat

Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

24

2 640 000

528 000

3 168 000

71.

Országos Horvát Önkormányzat

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

57

6 270 000

1 254 000

7 524 000

72.

Országos Lengyel Önkormányzat

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

4

440 000

88 000

528 000

73.

Országos Szlovák Önkormányzat

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

27

2 970 000

594 000

3 564 000

74.

Országos Szlovák Önkormányzat

Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

37

4 070 000

814 000

4 884 000

75.

Országos Szlovák Önkormányzat

Magyar–Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium

8

880 000

176 000

1 056 000

76.

Országos Szlovák Önkormányzat

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

11

1 210 000

242 000

1 452 000

77.

Országos Szlovák Önkormányzat

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

38

4 180 000

836 000

5 016 000

78.

Országos Szlovén Önkormányzat

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda

5

550 000

110 000

660 000

79.

Országos Szlovén Önkormányzat

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda

6

660 000

132 000

792 000

80.

Pécsi Evangélikus Egyházközség

Kék Elefánt Evangélikus Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

81.

Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

14

1 540 000

308 000

1 848 000

82.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

8

880 000

176 000

1 056 000

83.

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola

10

1 100 000

220 000

1 320 000

84.

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

4

440 000

88 000

528 000

85.

Rajkai Német Önkormányzat

Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4

440 000

88 000

528 000

86.

Soproni Evangélikus Egyházközség

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

5

550 000

110 000

660 000

87.

Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

18

1 980 000

396 000

2 376 000

88.

Szajki Német Önkormányzat

Szajki Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

89.

Székesfehérvári Egyházmegye

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

7

770 000

154 000

924 000

90.

Székesfehérvári Egyházmegye

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

5

550 000

110 000

660 000

91.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Wunderland Kindergarten A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

20

2 200 000

440 000

2 640 000

92.

Szendehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola

4

440 000

88 000

528 000

93.

Szendehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szendehelyi Német Nemzetiségi Meserét Óvoda

4

440 000

88 000

528 000

94.

Szent Kinga Caritas Alapívány

Boldog Ceferino Katolikus Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

95.

Szerb Országos Önkormányzat

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

71

7 810 000

1 562 000

9 372 000

96.

Szerb Országos Önkormányzat

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda

11

1 210 000

242 000

1 452 000

97.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre

Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

98.

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

11

1 210 000

242 000

1 452 000

99.

Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

9

990 000

198 000

1 188 000

100.

Tolnai Református Egyházmegye

Margaréta Református Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

101.

Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség

Tótkomlósi Evangélikus Óvoda

1

110 000

22 000

132 000

102.

Törpe Ovi Alapítvány

Törpe Ovi Alapítvány Óvodája

4

440 000

88 000

528 000

103.

Váci Egyházmegye Ordináriusa

Szent János Katolikus Általános Iskola

3

330 000

66 000

396 000

104.

Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat

Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi

8

880 000

176 000

1 056 000

105.

Vaskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola

4

440 000

88 000

528 000

106.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola

17

1 870 000

374 000

2 244 000

107.

Véméndi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Véméndi Óvoda

2

220 000

44 000

264 000

108.

Veszprémi Érsekség

Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola

3

330 000

66 000

396 000

109.

Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány

Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda

1

110 000

22 000

132 000

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére