• Tartalom

1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat

1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról

2018.03.19.

A Kormány egyetért a Magyar Nemzeti Levéltár levéltárpedagógiai és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag (a továbbiakban: levéltári hungarika) kutatási feladatai fejlesztésének időszerűségével, valamint a Kárpát-medencei Magyar Levéltárosok Módszertani és Oktatási Programjával. E célok megvalósítása érdekében

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Magyar Nemzeti Levéltár útján – gondoskodjon a levéltári hungarika iratanyagok egységes kataszterének létrehozásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. december 31.

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Magyar Nemzeti Levéltár útján – gondoskodjon a nemzeti identitás szempontjából meghatározó levéltári anyagok és a családfakutatás szélesebb közönség, különös tekintettel a köznevelésben részt vevők számára történő interaktív levéltárpedagógiai bemutatásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. június 30.

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Magyar Nemzeti Levéltár útján – gondoskodjon

a) a levéltári hungarika feltárásáról és gyűjtéséről,

b) az 1. pont alapján létrehozott levéltárihungarika-kataszter működtetéséről, valamint

c) a határon túli magyar levéltárosok önkéntes továbbképzésének megvalósításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) és a c) alpont tekintetében 2019. június 30.

a b) alpont tekintetében a létrehozást követően folyamatosan

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. és 3. pontban foglalt feladatok megvalósításához szükséges 85 920 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 2019. évtől beépülő jelleggel 98 820 000 forint rendelkezésre állásáról a 2. és 3. pontban foglalt feladatok folyamatos ellátásához a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019. évtől a tárgyévi központi költségvetés tervezése során

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Magyar Nemzeti Levéltár útján – gondoskodjon a „Szovjetunióba hurcolt magyarok adatbázisa 1944–1960 projekt” végrehajtásának előkészítéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. december 31.

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 6. pontban meghatározott projekt megvalósításához a 2019–2023 között szükséges évi 21 732 000 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019–2023. évi központi költségvetés tervezése során

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére