• Tartalom

1108/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének teljes körű felújításához szükséges forrás biztosításáról

2018.03.19.

A Kormány

1. egyetért a Magyar Nemzeti Filmarchívum (a továbbiakban: Filmarchívum) 1021 Budapest, Budakeszi út 51/E szám alatti főépületének teljes körű felújításával, a Filmarchívum részére jogszabály alapján átadott filmalkotások és más audiovizuális művek, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok megőrzéséhez szükséges, megfelelő színvonalú és műszaki állapotú őrzési hely kialakításával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 2. Állami tulajdonú társaságok támogatása jogcímcsoportot a 7. A Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének felújítása céljából a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére nyújtott támogatás jogcímmel egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosítással gondoskodjon 886 100 000 forint összegű forrás biztosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy 2018. második félévében vizsgálja meg az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében a 3. pont szerint biztosított összeg visszapótlásának a lehetőségét.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. szeptember 30.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére