• Tartalom

1113/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Martonvásár város külterületén megvalósuló ipari parki fejlesztésekhez szükséges többletforrás biztosításáról

2018.03.19.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Martonvásár város külterületén fekvő földrészletekkel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozat 1. pontjában megjelölt ingatlanok igénybevételével, az Országos Ipari Park Koncepció részeként ipari parki fejlesztés valósuljon meg;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a fejlesztéshez szükséges terület kijelöléséhez kapcsolódó telekalakítási eljárás lefolytatásáról, valamint a város ipari parki területeinek bővítéséhez, fejlesztéséhez szükséges egyéb intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoportot a 12. Ipari parkok kialakítása, fejlesztése jogcímmel egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezése alapján az 1. pontban meghatározott célra gondoskodjon 3 226 752 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 12. Ipari parkok kialakítása, fejlesztése jogcím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. július 15.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére