• Tartalom

1137/2018. (III. 26.) Korm. határozat

1137/2018. (III. 26.) Korm. határozat

az M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósításáról új Tisza-híd megépítésével, valamint az M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány – Berettyóújfalu közötti szakasz előkészítéséhez szükséges feltételek biztosításáról

2018.03.30.

1. A Kormány jóváhagyja, hogy a Szolnok Megyei Jogú Város megközelítését biztosító M4 autópálya Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakaszának (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével, összesen 24,9 km hosszban, 2×2 sávos kiépítéssel történjen.

2. A Kormány egyetért az M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány – Berettyóújfalu közötti gyorsforgalmi út előkészítésével.

3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az 1. pont szerinti beruházás megvalósításáról, valamint a 2. pont szerinti beruházás előkészítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont szerinti beruházás megvalósítása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében gondoskodjanak összesen bruttó 8 400 000 000 forint összegű forrásnak a 2018–2022. évi központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára történő biztosításáról a következő ütemezéssel:

a) a 2018. évben 30 000 000 forint,

b) a 2019. évben 1 400 000 000 forint,

c) a 2020. évben 1 900 000 000 forint,

d) a 2021. évben 2 700 000 000 forint,

e) a 2022. évben 2 370 000 000 forint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

a c) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

a d) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

az e) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

5. Ez a határozat a közzétételét követő 3. napon lép hatályba.

6–11.1

1–3. melléklet az 1137/2018. (III. 26.) Korm. határozathoz2

1

A 6–11. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére