• Tartalom
Oldalmenü

1143/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési többlettámogatásának biztosításáról

2018.03.26.

A Kormány

1. egyetért a kiemelkedő jelentőségű és magas művészeti színvonalat képviselő Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közfeladatai ellátásának támogatásával és az ehhez szükséges források megteremtésével;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatás érdekében, a természetben 1094 Budapest, Páva utca 10–12. szám alatt található ingatlan tulajdonviszonyának rendezéséhez a 2018. évben szükséges 76 200 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatás érdekében, a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. által működtetett Concerto Budapest Zenekar hangszerállományának fejlesztéséhez a 2018. évben szükséges 20 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás