• Tartalom

1153/2018. (III. 27.) Korm. határozat

1153/2018. (III. 27.) Korm. határozat

az M3–M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról

2018.03.31.

1. A Kormány

a) egyetért az M3–M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztésével;

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti beruházás megvalósítása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében gondoskodjanak összesen bruttó 3 300 000 000 forint összegű forrásnak a 2018–2020. évi központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára történő biztosításáról a következő ütemezéssel:

ba) a 2018. évben 300 000 000 forint,

bb) a 2019. évben 1 400 000 000 forint,

bc) a 2020. évben 1 600 000 000 forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a ba) alpont tekintetében a felmerülés ütemében a bb) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során a bc) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az 1. pont szerinti beruházás megvalósításához szükséges lépések megtételéről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követő 3. napon lép hatályba.

3–7.1

1–3. melléklet az 1153/2018. (III. 27.) Korm. határozathoz2

1

A 3–7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére