• Tartalom

1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a hazai bölcsődefejlesztési programról

2018.03.27.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 53. Bölcsődei fejlesztési program címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. a Kvtv. 19. § (7) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva

a) bölcsődei és mini bölcsődei férőhelyek bővítésének támogatása céljából a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Céltartalékok alcím, 4. Hazai bölcsődefejlesztési program jogcímcsoport terhére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím javára 4 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek bővítésének támogatása céljából a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Céltartalékok alcím, 4. Hazai bölcsődefejlesztési program jogcímcsoport terhére, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím, 7. Családpolitikai célú pályázatok jogcímcsoport javára 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterével és a belügyminiszterrel egyetértésben – gondoskodjon a települési önkormányzatok számára bölcsődei és mini bölcsődei férőhelyek bővítését célzó pályázat kiírásáról, amely alapján a nemzetgazdasági miniszter vissza nem térítendő költségvetési támogatás biztosításáról dönt;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Határidő: folyamatosan

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerint megítélt támogatást a támogatói okirat nemzetgazdasági miniszter részéről történő kiadását követően folyósítsa a támogatásban részesülő önkormányzatok számára;

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója útján gondoskodjon a családi bölcsődei és a munkahelyi bölcsődei férőhelyek bővítését célzó pályázat kiírásáról, amelynek alapján az emberi erőforrások minisztere vissza nem térítendő költségvetési támogatás biztosításáról dönt;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatosan

6. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere az 5. pont szerint megítélt támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a támogatásban részesülő kedvezményezettek számára.

1. melléklet az 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XI. Miniszterelnökség

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma


ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
forintban
8K02107_0

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374939

 

53

 

 

 

 

 

Bölcsődei fejlesztési program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 500 000 000

 

 

 

359028

 

3

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 500 000 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Céltartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368951

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Hazai bölcsődefejlesztési program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 500 000 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296524

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Családpolitikai célú pályázatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

5 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 000 000

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére