• Tartalom

1173/2018. (III. 28.) Korm. határozat

1173/2018. (III. 28.) Korm. határozat

a bajai Jelky téren az 51. számú és 55. számú főutak csatlakozásánál körpályás csomópont megépítéséről

2018.04.01.

1. A Kormány

a) egyetért a „Baja, Jelky tér 51. számú és 55. számú főutak csatlakozásánál körpályás csomópont megvalósítása” megnevezésű beruházással (a továbbiakban: beruházás), ennek érdekében

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházás megvalósítása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében gondoskodjanak összesen bruttó 1 500 000 000 forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a következő ütemezéssel:

ba) a 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoporton 390 000 000 forint,

bb) a 2019. évben a központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében 550 000 000 forint,

bc) a 2020. évben a központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében 560 000 000 forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a ba) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a bb) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

a bc) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon a beruházás megvalósításához szükséges lépések megtételéről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követő 3. napon lép hatályba.

3–7.1

1–3. melléklet az 1173/2018. (III. 28.) Korm. határozathoz2

1

A 3–7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére