• Tartalom

1181/2018. (III. 29.) Korm. határozat

1181/2018. (III. 29.) Korm. határozat

a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési terve alapján a tehermentesítő út előkészítéséről

2018.04.02.

1. A Kormány

a) egyetért a „Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósítás, valamint az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont megvalósítása” projekt előkészítésével;

b) egyetért azzal, hogy az a) alpont szerinti projekthez kapcsolódó „Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út, új út építése a 8505. jelű út és az Éger utca közötti szakaszon” projektelem előkészítése Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata beruházásában történjen;

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az a) alpont szerinti projekt előkészítéséhez szükséges lépések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az a) alpont szerinti projekt előkészítésének finanszírozása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében gondoskodjanak a 2019. évi központi költségvetés tervezése során bruttó 170 000 000 forint összegű forrásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben történő biztosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

e) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy a b) alpont szerinti projektelem előkészítésének finanszírozása érdekében gondoskodjanak összesen 18 923 000 forint összegű forrásnak a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

f) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpontban meghatározott projektelem előkészítésének finanszírozása érdekében támogatási szerződést kössön Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatával.

2. Ez a határozat a közzétételét követő 3. napon lép hatályba.

3–7.1

1–3. melléklet az 1181/2018. (III. 29.) Korm. határozathoz2

1

A 3–7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére