• Tartalom

1182/2018. (III. 29.) Korm. határozat

1182/2018. (III. 29.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról1

2018.03.30.

1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat]

szerint módosul.

2.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

2.1.1. C:4 mezőjében az „1,85” szövegrész helyébe az „1,63” szöveg,

2.1.2. C:5b mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,12” szöveg,

2.1.3. C:6 mezőjében a „6,60” szövegrész helyébe a „6,18” szöveg,

2.1.4. C:7 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,17” szöveg,

2.1.5. C:10 mezőjében az „1,64” szövegrész helyébe az „1,85” szöveg,

2.1.6. C:12 mezőjében az „1,05” szövegrész helyébe a „0,76” szöveg,

2.1.7. C:16 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „10,66” szöveg,

2.1.8. C:20 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,97” szöveg,

2.1.9. C:22 mezőjében a „2,10” szövegrész helyébe az „1,95” szöveg,

2.1.10. C:23a mezőjében az „5,03” szövegrész helyébe a „4,71” szöveg,

2.1.11. C:24 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „4,54” szöveg,

2.1.12. C:25 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „14,89” szöveg,

2.1.13. C:26a mezőjében a „2,73” szövegrész helyébe a „2,66” szöveg,

2.1.14. C:27 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,98” szöveg,

2.1.15. C:28 mezőjében a „14,11” szövegrész helyébe a „12,77” szöveg,

2.1.16. C:29 mezőjében a „33,88” szövegrész helyébe a „36,06” szöveg,

2.1.17. C:31 mezőjében a „22,00” szövegrész helyébe a „21,31” szöveg,

2.1.18. C:33 mezőjében a „6,13” szövegrész helyébe a „6,46” szöveg,

2.1.19. C:34 mezőjében a „6,80” szövegrész helyébe az „5,90” szöveg,

2.1.20. C:36 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „9,94” szöveg,

2.1.21. C:38d mezőjében a „4,56” szövegrész helyébe a „3,74” szöveg,

2.1.22. C:38e mezőjében a „2,44” szövegrész helyébe az „1,37” szöveg,

2.1.23. C:45b mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg,

2.1.24. C:46a mezőjében az „5,97” szövegrész helyébe a „6,13” szöveg,

2.1.25. C:46b mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „4,45” szöveg,

2.1.26. C:46c mezőjében az „1,05” szövegrész helyébe a „0,78” szöveg,

2.2. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

2.2.1. C:11 mezőjében a „11,15” szövegrész helyébe a „10,14” szöveg,

2.2.2. C:16a mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,16” szöveg,

2.2.3. C:16e mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „6,01” szöveg,

2.2.4. C:16f mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,98” szöveg,

2.3. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat

2.3.1. C:8a mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,98” szöveg,

2.3.2. C:8b mezőjében a „0,60” szövegrész helyébe a „0,57” szöveg,

2.3.3. C:8c mezőjében a „0,82” szövegrész helyébe a „0,79” szöveg,

2.3.4. B:10 mezőjében az „és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése” szövegrész helyébe a „megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” szöveg,

2.3.5. C:10 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „4,37” szöveg, a „0,60” szövegrész helyébe az „1,31” szöveg,

2.3.6. C:11 mezőjében a „6,36” szövegrész helyébe a „6,20” szöveg,

2.3.7. C:13 mezőjében a „3,72” szövegrész helyébe a „3,66” szöveg,

2.3.8. C:17 mezőjében a „2,07” szövegrész helyébe az „1,97” szöveg,

2.3.9. C:17c mezőjében a „3,30” szövegrész helyébe a „2,56” szöveg,

2.3.10. C:18a mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,82” szöveg,

2.3.11. C:19 mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „6,88” szöveg,

2.3.12. C:21 mezőjében az „1,19” szövegrész helyébe az „1,09” szöveg,

2.3.13. C:21a mezőjében a „10,83” szövegrész helyébe a „7,92” szöveg,

2.3.14. C:21b mezőjében a „4,50” szövegrész helyébe a „4,48” szöveg,

2.3.15. C:21c mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,95” szöveg,

2.3.16. C:30 mezőjében a „10,88” szövegrész helyébe a „9,68” szöveg, a „2,72” szövegrész helyébe a „2,42” szöveg,

2.3.17. C:36 mezőjében a „18,90” szövegrész helyébe a „18,80” szöveg,

2.3.18. C:37 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „4,99” szöveg,

2.3.19. C:39 mezőjében a „2,14” szövegrész helyébe az „1,93” szöveg,

2.4. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat

2.4.1. C:3 mezőjében a „60,55” szövegrész helyébe a „60,45” szöveg,

2.4.2. C:4 mezőjében a „29,62” szövegrész helyébe a „29,42” szöveg,

2.4.3. C:10 mezőjében a „29,00” szövegrész helyébe a „28,53” szöveg,

2.5. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat

2.5.1. E:2 mezőjében a „2017. november” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. novemberben” szöveg,

2.5.2. E:3 mezőjében a „2017. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. szeptemberben” szöveg,

2.5.3. C:5 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,10” szöveg,

2.5.4. E:5 mezőjében a „2017. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. szeptemberben” szöveg,

2.5.5. E:6 mezőjében a „2017. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. szeptemberben” szöveg,

2.6. 2. mellékletében foglalt táblázat

2.6.1. D:13 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „4,54” szöveg,

2.6.2. D:39 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „8,99” szöveg,

2.6.3. B:51 mezőjében az „és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése” szövegrész helyébe a „megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” szöveg,

2.6.4. D:51 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „4,37” szöveg, a „0,60” szövegrész helyébe az „1,31” szöveg

lép.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1182/2018. (III. 29.) Korm. határozathoz

    1.    Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

19.

EFOP-2.4.3-18

A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása

1,00

egyszerűsített

2018. március

    2.    Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

7.

EFOP-5.2.5-18

Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása

0,90

standard

2018. március

    3.    Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
a)    1. pontjában foglalt táblázat 24a. sora,
b)    2. pontjában foglalt táblázat 14. sora.

2. melléklet az 1182/2018. (III. 29.) Korm. határozathoz

Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 13a. sora.
1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére