• Tartalom

12/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

12/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.02.07.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 32. és 33. ponttal egészül ki:

(A turisztikai ügynökség)

„32. a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság útján kidolgozza a magyar divat- és designipari stratégiát, koordinálja és összehangolja a belföldi és a külföldi regionális divat- és designipari megjelenéseket, szakmai koordinációt végez és javaslatokat fogalmaz meg a divat- és designipar területén működő hazai szervezetek között az egységes szakmai módszertanok érvényesítése érdekében,
33. a 8., 15. és 24. pontban felsorolt, valamint egyéb marketing- és kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatait egy, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság útján látja el.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. február 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére