• Tartalom
Oldalmenü

120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.07.05.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Terrorelhárítási Központ megszervezi és végrehajtja)

a) a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész állandó védelmét,”

3. § Az R. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1. Állandó személyvédelemben részesülő személyek
1. A köztársasági elnök
2. A miniszterelnök
3. A külpolitikáért felelős miniszter
4. Az Alkotmánybíróság elnöke
5. A Kúria elnöke
6. A legfőbb ügyész”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 6. napjával.