• Tartalom

1204/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az országos jégcsarnok-fejlesztési program előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2018.04.04.

A Kormány

1. egyetért az országos jégcsarnok-fejlesztési program (a továbbiakban: Program) előkészítéseként a részére bemutatott és általa megtárgyalt műszaki tartalommal több helyszínre adaptálható jóváhagyási terv elkészítésével, illetve azzal, hogy a Program első ütemében négy helyszínen, Budapesten a XII. kerületben, Pécsett, Kecskeméten és Egerben kerüljön sor a fejlesztések megvalósíthatóságának vizsgálatára;

2. a Program előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki az emberi erőforrások minisztere, illetve a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímet a 72. Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. a Programmal összefüggően, a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a) és l) pontja szerinti fázisokra mindösszesen – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – legfeljebb 80 280 000 forint forrást biztosít a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. év augusztus 31-ig kell megvalósítani;

5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont szerinti beruházás előkészítési fázisai finanszírozása érdekében 80 280 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 72. Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében a Beruházás Előkészítési Alap 2018. évi létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 1020/2018. (II. 6.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtását követően azonnal

a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 8. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

6. egyetért azzal, hogy a 4. pont szerinti előkészítési fázisokat a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ) valósítsa meg, ezért felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 80 000 000 forint költségvetési támogatás nyújtására kössön támogatási szerződést az MJSZ-szel a Program előkészítésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a forrás átcsoportosítását követően azonnal

7. egyetért azzal, hogy a Program megvalósítása során kialakításra tervezett jégcsarnokok fejlesztésére állami, önkormányzati, illetve az állam vagy önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanokon kerüljön sor, ennek érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az MJSZ bevonásával – vizsgálja meg a lehetséges fejlesztési helyszíneket, majd kezdeményezzen tárgyalásokat a program helyszíneiről, és kössön együttműködési megállapodásokat az érintettekkel a beruházások megvalósításával kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter és az MJSZ bevonásával

a) készítsen jelentést a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 4. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2018. szeptember 30.

b) az 1. pont szerinti helyszínekre vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmányok tartalmát és a kidolgozott jóváhagyási tervet figyelembe véve készítsen előterjesztést a Kormány részére a Program megvalósításához szükséges további intézkedésekről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2018. október 31.

1. melléklet az 1204/2018. (IV. 4.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

280 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368573

 

 

61

 

 

 

 

 

Beruházási Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-80 280 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

80 280 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368573

 

 

61

 

 

 

 

 

Beruházási Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-80 280 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

80 280 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 280 000

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére