• Tartalom

1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről

2018.04.06.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a 65. A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 345 696 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 65. A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére a háztartások számára pénzbeli támogatás biztosítása céljából lakott ingatlanonként 12 000 forint összegű költségvetési támogatást nyújtson a kiépített gázhálózattal nem rendelkező, 2. melléklet szerinti települési önkormányzatoknak a 2. melléklet szerinti összeg erejéig a költségvetési támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján úgy, hogy a támogatás felhasználásának határideje 2018. szeptember 30. legyen;

4. felkéri a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatokat, hogy a 3. pont szerinti költségvetési támogatás elosztásának módját és a támogatási összeg lakossághoz történő eljuttatásának feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével alakítsák ki;

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően haladéktalanul folyósítsa a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.

1. melléklet az 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375240

 

65

 

 

 

 

 

A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

345 696 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-345 696 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb: azonnal

 

 

345 696 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345 696 000

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozathoz

adatok forintban

Sor-
szám

Önkormányzat

Megye

Lakott
ingatlanok száma
(db)

Támogatás (háztartásonként
12 000 forint)

1

Bácsszentgyörgy

Bács-Kiskun

68

816 000

2

Abaliget

Baranya

210

2 520 000

3

Ág

Baranya

57

684 000

4

Almamellék

Baranya

140

1 680 000

5

Almáskeresztúr

Baranya

37

444 000

6

Alsószentmárton

Baranya

283

3 396 000

7

Apátvarasd

Baranya

36

432 000

8

Babarcszőlős

Baranya

39

468 000

9

Bakóca

Baranya

111

1 332 000

10

Bánfa

Baranya

64

768 000

11

Baranyajenő

Baranya

145

1 740 000

12

Baranyaszentgyörgy

Baranya

56

672 000

13

Bogdása

Baranya

105

1 260 000

14

Boldogasszonyfa

Baranya

157

1 884 000

15

Bükkösd

Baranya

400

4 800 000

16

Bürüs

Baranya

33

396 000

17

Csebény

Baranya

36

432 000

18

Cserdi

Baranya

136

1 632 000

19

Csonkamindszent

Baranya

52

624 000

20

Dencsháza

Baranya

211

2 532 000

21

Dinnyeberki

Baranya

40

480 000

22

Drávacsehi

Baranya

66

792 000

23

Drávafok

Baranya

179

2 148 000

24

Drávaiványi

Baranya

71

852 000

25

Drávakeresztúr

Baranya

51

612 000

26

Drávapalkonya

Baranya

94

1 128 000

27

Drávasztára

Baranya

178

2 136 000

28

Egyházasharaszti

Baranya

109

1 308 000

29

Endrőc

Baranya

124

1 488 000

30

Erdősmárok

Baranya

33

396 000

31

Felsőegerszeg

Baranya

55

660 000

32

Felsőszentmárton

Baranya

424

5 088 000

33

Gerde

Baranya

171

2 052 000

34

Gerényes

Baranya

84

1 008 000

35

Gilvánfa

Baranya

91

1 092 000

36

Gödre

Baranya

338

4 056 000

37

Gyöngyfa

Baranya

43

516 000

38

Gyöngyösmellék

Baranya

92

1 104 000

39

Helesfa

Baranya

116

1 392 000

40

Hetvehely

Baranya

142

1 704 000

41

Hirics

Baranya

70

840 000

42

Horváthertelend

Baranya

24

288 000

43

Husztót

Baranya

25

300 000

44

Ibafa

Baranya

77

924 000

45

Illocska

Baranya

82

984 000

46

Kákics

Baranya

83

996 000

47

Katádfa

Baranya

54

648 000

48

Kemse

Baranya

23

276 000

49

Kétújfalu

Baranya

238

2 856 000

50

Kisbeszterce

Baranya

30

360 000

51

Kisdobsza

Baranya

82

984 000

52

Kishajmás

Baranya

71

852 000

53

Kisnyárád

Baranya

75

900 000

54

Kistamási

Baranya

38

456 000

55

Kisvaszar

Baranya

107

1 284 000

56

Kórós

Baranya

74

888 000

57

Kovácsszénája

Baranya

26

312 000

58

Lapáncsa

Baranya

69

828 000

59

Lúzsok

Baranya

66

792 000

60

Magyarlukafa

Baranya

32

384 000

61

Markóc

Baranya

22

264 000

62

Marócsa

Baranya

35

420 000

63

Mekényes

Baranya

116

1 392 000

64

Merenye

Baranya

99

1 188 000

65

Meződ

Baranya

53

636 000

66

Mindszentgodisa

Baranya

298

3 576 000

67

Molvány

Baranya

67

804 000

68

Mozsgó

Baranya

314

3 768 000

69

Nagydobsza

Baranya

221

2 652 000

70

Nagyhajmás

Baranya

115

1 380 000

71

Nagytótfalu

Baranya

115

1 380 000

72

Nagyváty

Baranya

110

1 320 000

73

Nemeske

Baranya

94

1 128 000

74

Nyugotszenterzsébet

Baranya

75

900 000

75

Okorág

Baranya

61

732 000

76

Okorvölgy

Baranya

30

360 000

77

Old

Baranya

115

1 380 000

78

Palé

Baranya

29

348 000

79

Pécsbagota

Baranya

37

444 000

80

Pettend

Baranya

42

504 000

81

Piskó

Baranya

79

948 000

82

Siklósnagyfalu

Baranya

120

1 440 000

83

Somogyhárságy

Baranya

158

1 896 000

84

Somogyviszló

Baranya

93

1 116 000

85

Sósvertike

Baranya

57

684 000

86

Sumony

Baranya

146

1 752 000

87

Szágy

Baranya

56

672 000

88

Szárász

Baranya

18

216 000

89

Szentdénes

Baranya

116

1 392 000

90

Szentegát

Baranya

149

1 788 000

91

Szentkatalin

Baranya

42

504 000

92

Szentlászló

Baranya

266

3 192 000

93

Szörény

Baranya

23

276 000

94

Szulimán

Baranya

86

1 032 000

95

Tarrós

Baranya

45

540 000

96

Tékes

Baranya

79

948 000

97

Teklafalu

Baranya

112

1 344 000

98

Tormás

Baranya

100

1 200 000

99

Tótszentgyörgy

Baranya

63

756 000

100

Várad

Baranya

38

456 000

101

Varga

Baranya

35

420 000

102

Vásárosbéc

Baranya

66

792 000

103

Vázsnok

Baranya

52

624 000

104

Vejti

Baranya

58

696 000

105

Velény

Baranya

51

612 000

106

Zádor

Baranya

112

1 344 000

107

Zaláta

Baranya

106

1 272 000

108

Abaújlak

Borsod-Abaúj-Zemplén

40

480 000

109

Abaújszolnok

Borsod-Abaúj-Zemplén

45

540 000

110

Abod

Borsod-Abaúj-Zemplén

94

1 128 000

111

Alsógagy

Borsod-Abaúj-Zemplén

39

468 000

112

Baskó

Borsod-Abaúj-Zemplén

72

864 000

113

Becskeháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

18

216 000

114

Bódvalenke

Borsod-Abaúj-Zemplén

46

552 000

115

Bódvarákó

Borsod-Abaúj-Zemplén

39

468 000

116

Büttös

Borsod-Abaúj-Zemplén

75

900 000

117

Csenyéte

Borsod-Abaúj-Zemplén

74

888 000

118

Debréte

Borsod-Abaúj-Zemplén

9

108 000

119

Égerszög

Borsod-Abaúj-Zemplén

26

312 000

120

Fáj

Borsod-Abaúj-Zemplén

79

948 000

121

Felsőgagy

Borsod-Abaúj-Zemplén

63

756 000

122

Felsőregmec

Borsod-Abaúj-Zemplén

71

852 000

123

Felsővadász

Borsod-Abaúj-Zemplén

157

1 884 000

124

Fony

Borsod-Abaúj-Zemplén

129

1 548 000

125

Gadna

Borsod-Abaúj-Zemplén

63

756 000

126

Gagyapáti

Borsod-Abaúj-Zemplén

6

72 000

127

Gagybátor

Borsod-Abaúj-Zemplén

61

732 000

128

Gagyvendégi

Borsod-Abaúj-Zemplén

84

1 008 000

129

Háromhuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

58

696 000

130

Hejce

Borsod-Abaúj-Zemplén

84

1 008 000

131

Hernádcéce

Borsod-Abaúj-Zemplén

78

936 000

132

Hernádpetri

Borsod-Abaúj-Zemplén

76

912 000

133

Imola

Borsod-Abaúj-Zemplén

41

492 000

134

Irota

Borsod-Abaúj-Zemplén

35

420 000

135

Kány

Borsod-Abaúj-Zemplén

27

324 000

136

Keresztéte

Borsod-Abaúj-Zemplén

16

192 000

137

Kiscsécs

Borsod-Abaúj-Zemplén

48

576 000

138

Komlóska

Borsod-Abaúj-Zemplén

114

1 368 000

139

Kovácsvágás

Borsod-Abaúj-Zemplén

192

2 304 000

140

Krasznokvajda

Borsod-Abaúj-Zemplén

160

1 920 000

141

Kupa

Borsod-Abaúj-Zemplén

61

732 000

142

Lak

Borsod-Abaúj-Zemplén

182

2 184 000

143

Mogyoróska

Borsod-Abaúj-Zemplén

40

480 000

144

Nyésta

Borsod-Abaúj-Zemplén

20

240 000

145

Pamlény

Borsod-Abaúj-Zemplén

20

240 000

146

Perecse

Borsod-Abaúj-Zemplén

16

192 000

147

Pusztafalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

78

936 000

148

Pusztaradvány

Borsod-Abaúj-Zemplén

64

768 000

149

Rakaca

Borsod-Abaúj-Zemplén

220

2 640 000

150

Rakacaszend

Borsod-Abaúj-Zemplén

124

1 488 000

151

Regéc

Borsod-Abaúj-Zemplén

40

480 000

152

Répáshuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

156

1 872 000

153

Selyeb

Borsod-Abaúj-Zemplén

155

1 860 000

154

Sima

Borsod-Abaúj-Zemplén

11

132 000

155

Szakácsi

Borsod-Abaúj-Zemplén

46

552 000

156

Szászfa

Borsod-Abaúj-Zemplén

48

576 000

157

Tomor

Borsod-Abaúj-Zemplén

101

1 212 000

158

Tornabarakony

Borsod-Abaúj-Zemplén

12

144 000

159

Tornaszentandrás

Borsod-Abaúj-Zemplén

85

1 020 000

160

Tornaszentjakab

Borsod-Abaúj-Zemplén

81

972 000

161

Vágáshuta

Borsod-Abaúj-Zemplén

37

444 000

162

Varbóc

Borsod-Abaúj-Zemplén

29

348 000

163

Vilyvitány

Borsod-Abaúj-Zemplén

102

1 224 000

164

Viszló

Borsod-Abaúj-Zemplén

27

324 000

165

Igar

Fejér

392

4 704 000

166

Fenyőfő

Győr-Moson-Sopron

44

528 000

167

Vének

Győr-Moson-Sopron

62

744 000

168

Szarvaskő

Heves

139

1 668 000

169

Tarnabod

Heves

185

2 220 000

170

Tiszabő

Jász-Nagykun-Szolnok

427

5 124 000

171

Ipolytarnóc

Nógrád

168

2 016 000

172

Kisecset

Nógrád

78

936 000

173

Rákóczibánya

Nógrád

271

3 252 000

174

Pilisszentlászló

Pest

408

4 896 000

175

Bakháza

Somogy

70

840 000

176

Bolhás

Somogy

160

1 920 000

177

Csurgónagymarton

Somogy

61

732 000

178

Drávagárdony

Somogy

48

576 000

179

Drávatamási

Somogy

84

1 008 000

180

Fiad

Somogy

56

672 000

181

Gálosfa

Somogy

92

1 104 000

182

Gige

Somogy

107

1 284 000

183

Görgeteg

Somogy

407

4 884 000

184

Hajmás

Somogy

70

840 000

185

Hedrehely

Somogy

147

1 764 000

186

Hencse

Somogy

112

1 344 000

187

Homokszentgyörgy

Somogy

417

5 004 000

188

Istvándi

Somogy

171

2 052 000

189

Kálmáncsa

Somogy

211

2 532 000

190

Kaposkeresztúr

Somogy

109

1 308 000

191

Kastélyosdombó

Somogy

86

1 032 000

192

Kaszó

Somogy

45

540 000

193

Kercseliget

Somogy

136

1 632 000

194

Kőkút

Somogy

110

1 320 000

195

Lad

Somogy

219

2 628 000

196

Lakócsa

Somogy

205

2 460 000

197

Mike

Somogy

218

2 616 000

198

Nagykorpád

Somogy

203

2 436 000

199

Pálmajor

Somogy

85

1 020 000

200

Pamuk

Somogy

89

1 068 000

201

Patca

Somogy

24

288 000

202

Patosfa

Somogy

104

1 248 000

203

Potony

Somogy

88

1 056 000

204

Rinyabesenyő

Somogy

59

708 000

205

Rinyakovácsi

Somogy

50

600 000

206

Rinyaszentkirály

Somogy

136

1 632 000

207

Somogyaracs

Somogy

62

744 000

208

Somogycsicsó

Somogy

63

756 000

209

Szabás

Somogy

171

2 052 000

210

Szenta

Somogy

138

1 656 000

211

Szentborbás

Somogy

50

600 000

212

Szenyér

Somogy

104

1 248 000

213

Szilvásszentmárton

Somogy

59

708 000

214

Szulok

Somogy

232

2 784 000

215

Tótújfalu

Somogy

96

1 152 000

216

Újvárfalva

Somogy

102

1 224 000

217

Visnye

Somogy

85

1 020 000

218

Zselickisfalud

Somogy

87

1 044 000

219

Csibrák

Tolna

111

1 332 000

220

Fürged

Tolna

232

2 784 000

221

Grábóc

Tolna

73

876 000

222

Jágónak

Tolna

90

1 080 000

223

Keszőhidegkút

Tolna

81

972 000

224

Lápafő

Tolna

61

732 000

225

Nak

Tolna

238

2 856 000

226

Pári

Tolna

234

2 808 000

227

Pörböly

Tolna

225

2 700 000

228

Szakcs

Tolna

359

4 308 000

229

Udvari

Tolna

129

1 548 000

230

Várong

Tolna

59

708 000

231

Alsószölnök

Vas

129

1 548 000

232

Apátistvánfalva

Vas

131

1 572 000

233

Bérbaltavár

Vas

196

2 352 000

234

Egyházashetye

Vas

126

1 512 000

235

Felsőcsatár

Vas

157

1 884 000

236

Felsőszölnök

Vas

228

2 736 000

237

Horvátlövő

Vas

61

732 000

238

Kemeneskápolna

Vas

38

456 000

239

Kétvölgy

Vas

43

516 000

240

Kondorfa

Vas

212

2 544 000

241

Köcsk

Vas

105

1 260 000

242

Mesteri

Vas

77

924 000

243

Meszlen

Vas

79

948 000

244

Nagytilaj

Vas

63

756 000

245

Narda

Vas

169

2 028 000

246

Nemesmedves

Vas

9

108 000

247

Orfalu

Vas

23

276 000

248

Pornóapáti

Vas

120

1 440 000

249

Szakonyfalu

Vas

108

1 296 000

250

Szalafő

Vas

83

996 000

251

Szatta

Vas

27

324 000

252

Vaskeresztes

Vas

109

1 308 000

253

Bakonybél

Veszprém

506

6 072 000

254

Csehbánya

Veszprém

103

1 236 000

255

Gecse

Veszprém

159

1 908 000

256

Kispirit

Veszprém

36

432 000

257

Megyer

Veszprém

9

108 000

258

Németbánya

Veszprém

44

528 000

259

Öcs

Veszprém

73

876 000

260

Pápasalamon

Veszprém

133

1 596 000

261

Pénzesgyőr

Veszprém

127

1 524 000

262

Börzönce

Zala

24

288 000

263

Kisrécse

Zala

70

840 000

264

Kistolmács

Zala

57

684 000

265

Lasztonya

Zala

32

384 000

266

Maróc

Zala

43

516 000

267

Murarátka

Zala

109

1 308 000

268

Nemeshetés

Zala

112

1 344 000

269

Oltárc

Zala

102

1 224 000

270

Pat

Zala

88

1 056 000

271

Pusztaapáti

Zala

14

168 000

272

Sand

Zala

159

1 908 000

273

Szentmargitfalva

Zala

43

516 000

274

Szentpéterfölde

Zala

59

708 000

275

Valkonya

Zala

24

288 000

276

Zajk

Zala

74

888 000

277

Zalamerenye

Zala

85

1 020 000

278

Zalasárszeg

Zala

46

552 000

279

Zalaszentjakab

Zala

119

1 428 000

Összesen:

28 808

345 696 000

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére