• Tartalom

125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.07.18.

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 16. §-a a következő 34–37. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„34. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmiumra és ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. március 13-i, (EU) 2017/1009 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
35. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes hűtőközeget tartalmazó kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben felhasznált ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. március 13-i, (EU) 2017/1010 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
36. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. március 15-i, (EU) 2017/1011 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
37. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a kijelző rendszerekben használt színátalakító fénykibocsátó diódákban (LED-ek) alkalmazott kadmiumra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. augusztus 7-i, (EU) 2017/1975 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

2. § A RoHS rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

a) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmiumra és ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. március 13-i, (EU) 2017/1009 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

b) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes hűtőközeget tartalmazó kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben felhasznált ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. március 13-i, (EU) 2017/1010 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

c) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. március 15-i, (EU) 2017/1011 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

d) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a kijelző rendszerekben használt színátalakító fénykibocsátó diódákban (LED-ek) alkalmazott kadmiumra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. augusztus 7-i, (EU) 2017/1975 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelethez

1.    A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 55a. sorral egészül ki:

 

(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

A mentesség határideje)

„55.

Ólom a fűtő-, szellőztető-, légkondicionáló- és hűtőalkalmazásokban használt, hűtőközeget tartalmazó kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben a 7. melléklet 8., 9. és 11. pontjában szereplő termékcsoportok közül:

nincs korlátozás

 

– a 8. termékcsoportba tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében

2023. július 21-ig

– a 9. termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlőeszközök és a 11. termékcsoportba tartozó eszközök esetében

2024. július 21-ig

− a 8. és a 9. termékcsoportokba tartozó eszközök egyéb alkategóriái esetében

2021. július 21-ig

55a.

Ólom a fűtő-, szellőztető-, légkondicionáló- és hűtőalkalmazásokban használt, legfeljebb 9 kW mért felvett elektromos teljesítményű, hűtőközeget tartalmazó, hermetikus spirálkompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben, kivéve a 7. melléklet 1. pontjában szereplő termékcsoport esetében

 

2019. július 21-ig”

2.    A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 60. és 61. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a táblázat a következő 61a–61c. sorokkal egészül ki:

 

(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

A mentesség határideje)

„60.

Optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő ólom.
A mentesség valamennyi termékcsoportra vonatkozik, és a következő időpontokban jár le:

nincs korlátozás

 

– a 8. termékcsoportba tartozó
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében

2023. július 21-ig

– a 9. termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlőeszközök és a 11. termékcsoportba tartozó eszközök esetében

2024. július 21-ig

− a 8. és a 9. termékcsoportok egyéb alkategóriái esetében

2021. július 21-ig

61.

Reflexiós tényezőkre vonatkozó követelmények céljára használt üvegfilterekben és üvegekben használt kadmium és ólom. A mentesség a 7. melléklet 8., 9. és 11. pontjában szereplő termékcsoportokra vonatkozik, és a következő időpontokban jár le:

nincs korlátozás

 

– a 8. termékcsoportba tartozó
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében

2023. július 21-ig

– a 9. termékcsoportba tartozó ipari felügyeleti és vezérlőeszközök és a 11. termékcsoportba tartozó eszközök esetében

2024. július 21-ig

− a 8. és a 9. termékcsoportok egyéb alkategóriái esetében

2021. július 21-ig

61a.

Az ionokkal színezett optikai üvegfilterekben lévő ólom

 

2021. július 21-ig

61b.

A kolloid szuszpenzióval és hőkezeléssel színezett üvegfilterekben lévő kadmium; kivéve az e melléklet 83. sorának hatálya alá tartozó alkalmazások

 

2021. július 21-ig

61c.

Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára használt üvegekben lévő kadmium és ólom

 

2021. július 21-ig”

3.    A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

A mentesség határideje)

„83.

A kijelzővilágítási alkalmazásokban használt hullámhossz-átalakító („downshifting”) félvezető-nanokristály kvantumpontokban lévő kadmium-szelenid

a kijelzőfelület egy négyzetmilliméterére eső kadmiummennyiség < 0,2 μg

2019. augusztus 7-ig”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére