• Tartalom

1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

2018.06.15.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Magyarország 2018. évi központi költségvetésének címrendjét

a) 2018. július 1-jei fordulónappal az 1. és a 2. melléklet szerint,

b) 2018. augusztus 1-jei fordulónappal a 3. melléklet szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: az a) alpont tekintetében 2018. július 1.

a b) alpont tekintetében 2018. augusztus 1.

2. felhívja a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy gondoskodjanak a Magyar Államkincstárnál

a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,

b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és azon belül rovatmélységű előirányzatra történő besorolásáról;

Felelős: a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: az 1. pont a) alpontja tekintetében 2018. június 25.

az 1. pont b) alpontja tekintetében 2018. július 27.

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2018. január 1-jei határnappal az 1. pont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének teljesített adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az 1. pont a) alpontja tekintetében 2018. július 1.

az 1. pont b) alpontja tekintetében 2018. augusztus 1.

1. melléklet az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozathoz

Adatszolgáltatás a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó - eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő - előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Feje-
zet

Cím

Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

 

Feje-
zet

Cím

Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

294089

11

00

00

00

00

MINISZTERELNÖKSÉG

11

00

00

00

00

375684

11

30

01

11

00

Budapest és a főváros agglomerációs fejlesztése

 

 

 

 

 

353695

11

30

01

11

01

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása (ÚJ elnevezés)

17

20

45

00

00

359151

11

30

01

11

02

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

17

20

32

35

00

343839

11

30

01

11

04

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

17

20

39

17

00

351706

11

30

01

26

00

Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok

20

20

16

9

00

367206

11

30

01

28

00

Üldözött keresztények segítésének feladatai

20

20

53

00

00

367217

11

30

01

28

01

Ösztöndíjprogram támogatása

20

20

53

01

00

367228

11

30

01

28

02

Intervenciós Támogatási Keret

20

20

53

02

00

332995

11

30

01

29

00

Nemzeti Együttműködési Alap

20

20

54

00

00

218814

11

30

01

30

00

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

20

20

55

00

00

298124

11

30

01

30

01

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

20

20

55

01

01

298146

11

30

01

30

02

Hittanoktatás támogatása

20

20

55

02

01

006057

11

30

01

30

03

Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

20

20

55

03

00

208602

11

30

01

30

04

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

20

20

55

"04

00

261290

11

30

01

30

05

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak

20

20

55

05

01

343462

11

30

01

30

06

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye

20

20

55

05

04

263212

11

30

01

30

07

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

20

20

55

07

00

335740

11

30

01

30

08

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

20

20

55

09

00

343473

11

30

01

30

09

Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

20

20

55

12

00

343773

11

30

01

30

10

Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

20

20

55

13

00

346673

11

30

01

30

11

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

20

20

55

14

00

348517

11

30

01

30

12

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

20

20

55

21

00

368928

11

30

01

30

13

Görögkatolikus Metropólia támogatása

20

20

55

26

00

375717

11

30

01

31

00

Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

 

 

 

 

 

243678

11

30

01

31

01

Nemzetiségi támogatások

20

20

56

00

00

019183

11

30

01

31

02

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

20

20

57

00

00

267301

11

30

01

31

03

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

20

20

58

00

00

349406

11

30

01

31

04

Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

20

20

60

00

00

285012

11

32

06

00

00

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

20

21

02

00

00

280489

17

00

00

00

00

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

17

00

00

00

00

358351

17

06

00

00

00

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

15

04

00

00

00

347895

17

07

00

00

00

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

15

06

00

00

00

354406

17

08

00

00

00

Szakképzési Centrumok

15

07

00

00

00

000989

17

09

00

00

00

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

15

17

00

00

00

347995

17

20

35

08

00

Gazdasági Zöldítési Rendszer

15

25

05

01

00

256534

17

20

35

15

00

Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

12

20

02

11

00

360273

17

20

35

17

00

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok

12

20

02

12

00

338151

17

20

64

01

00

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

15

25

05

03

00

257256

17

20

64

02

00

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

15

25

05

04

00

281234

17

20

64

03

00

Nemzetközi szabványosítási feladatok

15

25

05

05

00

329828

17

20

64

08

00

MKIK támogatása

15

25

05

06

00

342573

17

20

33

05

00

Intézményi kezességi díjtámogatások

15

25

05

10

00

359662

17

20

64

04

01

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

15

25

05

11

01

368417

17

20

64

04

02

Beszállítói-fejlesztési Program

15

25

05

11

02

367906

17

20

64

04

03

Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése

15

25

05

11

03

368428

17

20

64

04

04

Ipar 4.0. program

15

25

05

11

04

359084

17

20

65

01

00

Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása

15

25

09

03

00

340617

17

21

03

03

00

Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

15

26

01

01

01

340606

17

21

03

04

00

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

15

26

01

01

02

004097

18

00

00

00

00

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

18

00

00

00

00

000659

18

04

00

00

00

Információs Hivatal

11

02

00

00

00

351640

18

07

01

19

00

Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok

17

20

34

03

00

296735

18

07

02

20

00

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

11

30

01

47

00

269501

20

00

00

00

00

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20

00

00

00

00

298224

20

3

00

00

00

Nemzeti Sportközpontok

17

16

00

00

00

343973

20

20

24

29

00

Tornaterem-építési program

17

20

39

24

00

343984

20

20

24

30

00

Tanuszoda-fejlesztési program

17

20

39

25

00

348439

20

20

24

34

00

Gödöllői uszoda beruházás

17

20

39

29

00

351051

20

20

24

38

00

Veszprémi uszoda beruházás

17

20

39

31

00

357373

20

20

24

39

00

Kültéri Sportparkok fejlesztése

17

20

39

40

00

358506

20

20

24

40

00

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

17

20

39

41

00

358617

20

20

24

14

16

Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

43

00

359739

20

20

24

41

00

Szeged-Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztés

17

20

39

45

00

351662

20

20

24

42

00

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása

17

20

39

46

00

359740

20

20

24

43

00

Rákosmenti multifunkcionális csarnok

17

20

39

47

00

359773

20

20

24

44

00

Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok

17

20

39

50

00

355540

20

20

24

45

00

Szeged multifunkcionális csarnok

17

20

39

52

00

359940

20

20

24

46

00

Pécsi Utánpótlás Akadémia

17

20

39

54

00

359951

20

20

24

47

00

Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése

17

20

39

55

00

359973

20

20

24

48

00

Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

17

20

39

56

00

359984

20

20

24

49

00

Népliget rekonstrukció

17

20

39

57

00

360051

20

20

24

37

00

Központi Birkózó Akadémia

17

20

39

58

00

368140

20

20

24

50

00

Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése

17

20

39

65

00

340417

20

20

24

51

00

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

17

20

40

00

00

356128

20

20

24

74

00

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

17

20

48

01

00

351728

20

20

24

36

00

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása

17

20

48

03

00

355795

21

00

00

00

00

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

21

00

00

00

00

347784

21

20

01

12

00

Turisztikai célelőirányzat

17

20

33

09

00

360239

21

20

01

13

00

Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

17

20

33

25

00

375495

22

00

00

00

00

MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

22

00

00

00

00

370228

22

02

00

00

00

Szerencsejáték Felügyelet

17

17

00

00

00

375640

22

19

00

00

00

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

375651

22

19

01

00

00

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

257101

22

19

01

03

00

Autópálya rendelkezésre állási díj

17

20

36

01

00

256101

22

19

01

04

00

Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

17

20

36

06

00

270701

22

19

01

05

00

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

17

20

36

07

00

340495

22

19

01

06

00

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

17

20

38

12

00

223614

22

20

00

00

00

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

11

31

00

00

00

004888

22

20

01

00

00

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

11

31

01

00

00

352084

22

20

02

00

00

Fejezeti kezelésű előirányzatok

11

31

02

00

00

352095

22

20

02

01

00

Fejezeti stabilitási tartalék

11

31

02

01

00

375662

22

21

00

00

00

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

375673

22

21

01

00

00

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

343662

22

21

01

02

00

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

17

21

03

02

02

278256

22

21

01

03

00

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

17

21

03

02

03

349273

22

21

01

04

00

Osztalékbevétel

17

21

03

01

00

367684

22

21

01

06

00

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése

17

21

03

06

00

349362

22

21

01

07

00

Az MFB Zrt. működésének támogatása

17

21

03

07

01

349384

22

21

01

08

00

Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások

17

21

04

01

00

295980

22

21

02

00

00

Peres ügyek

17

21

02

00

00

368206

22

21

03

00

00

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

17

21

01

01

11

2. melléklet az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozathoz

Adatszolgáltatás a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó - eredeti előirányzattal nem rendelkező, megosztásra nem kerülő - előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁHT-T

Címrend - ÚJ szerkezetben

Megnevezés

Címrend - régi szerkezetben

Feje-
zet

Cím

Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

 

Feje-
zet

Cím

Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

294089

11

00

00

00

00

MINISZTERELNÖKSÉG

11

00

00

00

00

344773

11

30

01

11

03

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés

17

20

39

01

00

374640

11

30

01

11

05

Kemény Ferenc Program

17

20

39

68

00

372217

11

30

01

11

06

Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése

17

20

39

69

00

358551

11

30

01

11

07

Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása

17

20

50

00

00

367239

11

30

01

28

03

Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása

20

20

53

03

00

333517

11

30

01

30

14

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

20

20

52

00

00

347284

11

30

01

30

15

Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

20

20

55

22

00

286023

11

30

01

31

05

Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi kompenzációja

20

20

04

01

00

279012

11

30

01

33

00

Civil és nonprofit szervezetek támogatása

20

20

61

00

00

248012

11

30

01

34

00

Nemzeti Civil Alapprogram

20

20

62

00

00

280489

17

00

00

00

00

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

17

00

00

00

00

277656

17

20

35

18

00

Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

12

20

02

16

00

341206

17

20

35

19

01

Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

12

20

02

22

00

197117

17

20

63

00

00

Magyar találmányok külföldi bejelentése

15

25

02

04

00

372728

17

20

64

05

00

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

15

25

05

13

00

348239

17

20

64

06

00

NER300 projekt megvalósítása

15

25

05

02

00

359728

17

20

64

07

00

Jedlik Terv

15

25

05

09

00

352240

17

20

65

02

00

Szakképzési rendszerek átalakításával kapcsolatos kiadások

15

25

09

04

00

362028

17

20

65

03

00

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

15

25

09

16

00

269501

20

00

00

00

00

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20

00

00

00

00

359673

20

20

24

73

00

2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása

17

20

38

20

00

372840

20

20

13

2

00

Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

17

20

38

26

00

344817

20

20

24

52

00

Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

05

00

344828

20

20

24

14

06

Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

06

00

344839

20

20

24

14

07

Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

07

00

344884

20

20

24

14

12

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

12

00

344895

20

20

24

14

13

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

13

00

345028

20

20

24

14

26

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

15

00

345039

20

20

24

14

27

Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

17

20

39

16

00

343851

20

20

24

17

00

Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása

17

20

39

19

00

343895

20

20

24

21

00

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

17

20

39

22

00

348406

20

20

24

31

00

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása

17

20

39

26

00

348417

20

20

24

32

00

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása

17

20

39

27

00

348428

20

20

24

33

00

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

17

20

39

28

00

348440

20

20

24

35

00

Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

17

20

39

30

00

344962

20

20

24

14

20

Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

34

00

345006

20

20

24

14

24

Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

36

00

353817

20

20

24

53

00

Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

17

20

39

38

00

356151

20

20

24

14

22

Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17

20

39

39

00

358606

20

20

24

54

00

Vasas SC létesítmény-fejlesztési program

17

20

39

42

00

358539

20

20

24

55

00

Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása

17

20

39

44

00

359751

20

20

24

56

00

Kőbányai uszoda és sportcsarnok

17

20

39

48

00

359784

20

20

24

57

00

Siófoki Kiss Szilárd multifunkciós kézilabdacsarnok

17

20

39

51

00

359939

20

20

24

58

00

Szeged Ifjúsági Centrum

17

20

39

53

00

360373

20

20

24

59

00

Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása

17

20

39

59

00

362095

20

20

24

60

00

Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai

17

20

39

61

00

369006

20

20

24

61

00

TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása

17

20

39

62

00

372173

20

20

24

62

00

Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása

17

20

39

63

00

372551

20

20

24

63

00

Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása

17

20

39

66

00

375239

20

20

24

64

00

Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása

17

20

39

72

00

352328

20

20

24

65

00

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem

17

20

44

00

00

351717

20

20

24

66

00

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

17

20

48

02

00

372040

20

20

24

67

00

Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése

17

20

55

00

00

374384

20

20

24

68

00

Biatorbágyi Általános Iskola beruházása

17

20

62

00

00

360440

20

20

24

71

00

Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás

17

20

54

00

00

343906

20

20

24

72

00

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

17

20

39

23

00

375495

22

00

00

00

00

MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

22

00

00

00

00

372828

22

19

01

07

00

Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása

17

20

32

46

00

302813

22

19

01

08

00

Oktatási, kultúrális és sport PPP programok

17

20

36

02

00

368306

22

19

01

09

00

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

17

20

38

04

00

368573

22

19

01

10

00

Beruházás Előkészítési Alap

17

20

61

00

00

367695

22

21

04

00

00

Az MFB tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése

17

21

04

04

00

3. melléklet az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozathoz

Adatszolgáltatás a 2018. évi struktúraváltáshoz kapcsolódó - eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő - előirányzatok átrendezésének 2018. augusztus 1. határnappal történő végrehajtásához

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Feje-
zet

Cím

Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

 

Feje-
zet

Cím

Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

375495

22

00

00

00

00

MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

22

00

00

00

00

375640

22

19

00

00

00

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

375651

22

19

01

00

00

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

359417

22

19

01

01

00

Felelős játékszervezési tevékenység támogatása

15

25

02

08

00

375662

22

21

00

00

00

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

375673

22

21

01

00

00

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

278245

22

21

01

01

00

Szerencsejáték koncessziós díj

15

26

01

02

00

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére