• Tartalom

2018. évi CXXVIII. törvény

2018. évi CXXVIII. törvény

az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről1

2020.01.01.

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. § (1)10

(2)11

10. §12

a)13

b)14

c)15

d)16

e)17

f)18

g)19

h)20

i)21

2. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

11. §22

12. §23

13. §24

3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

14. §25

15. §26

16. §27

4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

17. §28

18. §29

19. §30

20. §31

21. §32

22. §33

5. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

23. §34

6. Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása

24. §35

7. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

25. §36

26. §37

27. §38

28. §39

29. §40

30. §41

31. §42

32. §43

33. §44

34. §45

35. §46

36. §47

37. §48

8. Önkormányzati ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adását segítő rendelkezések

38. § A Csorna 1431 helyrajzi számú, kivett közpark megnevezésű ingatlan tulajdonjogát a tulajdonos helyi önkormányzat a Csornai Premontrei Prépostság javára a Mötv. 108. § (2) bekezdés b) pontja alapján ingyenesen átruházhatja. Az ingyenes átruházás tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

9. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, a 7. §, a 9. § (1) bekezdése, a 10. § a)–e) és i) pontja, a 11–19. §, valamint a 21–38. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § (2) bekezdése és a 10. § g) pontja 2019. december 31-én lép hatályba.

(4) A 20. § 2019. július 1-jén lép hatályba.

40. § (1) A 14–16. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 17–22. §, a 38. §, valamint a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1)–(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

41. § (1) A 23. § a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló 2018. április 18-i 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 36. § a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2018. évi CXXVIII. törvényhez49

2. melléklet a 2018. évi CXXVIII. törvényhez50

3. melléklet a 2018. évi CXXVIII. törvényhez51

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 21.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 10. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 10. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 10. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 10. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 10. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére