• Tartalom

13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelet

13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról1

2018.10.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára forintban a következő:

 

A

B

C

D

E

1

Díjkategória

Heti

Havi

Éves

Megyei

2

D1

3 500

4 780

42 980

5 000

3

D2

7 000

9 560

42 980

10 000

4

U

3 500

4 780

42 980

5 000

5

B2

15 500

21 975

199 975

20 000

2. § Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére