• Tartalom

13/2018. (VII. 11.) BM utasítás

egyes miniszteri utasítások módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről1

2018.07.12.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. A szolgálati útlevelek ügyintézésének rendjéről szóló 2/1999. (BK 4.) BM utasítás módosítása

1. § (1) A szolgálati útlevelek ügyintézésének rendjéről szóló 2/1999. (BK 4.) BM utasítás [a továbbiakban: 2/1999. (BK 4.) BM utasítás]

a) 4. pont b) alpontjában, 7. és 8. pontjában a „Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó, Választási Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságnak”,

b) 9. pontjában az „Adatfeldolgozó, Nyilvántartó, Választási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság”

szöveg lép.

2. A belügyi szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak használatból való kivonásáról és hasznosításáról szóló 30/2001. (BK 13.) BM utasítás módosítása

2. § A belügyi szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak használatból való kivonásáról és hasznosításáról szóló 30/2001. (BK 13.) BM utasítás 1. pont b) alpontjában a „15/2014. (IX. 5.)” szövegrész helyébe a „11/2018. (VI. 12.)” szöveg lép.

3. A Belügyminisztérium Igazgatás Reprezentációs Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás módosítása

3. § (1) A Belügyminisztérium Igazgatás Reprezentációs Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás [a továbbiakban: 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás] Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás Mellékletének

lép.

4. A belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről szóló szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 24/2010. (XII. 29.) BM utasítás módosítása

4. § (1) A belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről szóló szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 24/2010. (XII. 29.) BM utasítás [a továbbiakban: 24/2010. (XII. 29.) BM utasítás] 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról szóló 9/2011. (IV. 15.) BM utasítás módosítása

5. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról szóló 9/2011. (IV. 15.) BM utasítás [a továbbiakban: 9/2011. (IV. 15.) BM utasítás] 2. pontja a következő e) ponttal egészül ki:

(Az utasítás hatálya alá tartozó szervek vezetői – az AH, az NBSZ és a TIBEK főigazgatója kivételével – a vezetésük, irányításuk alá tartozó szervekre vonatkozóan felterjesztik:)

e) az ORFK, az OKF, a BVOP, az NVSZ, a TEK, a BMH az általa végrehajtott, továbbá a szakmai felügyelete alá tartozó ellenőrzési szervek által végzett szakmai ellenőrzésekről készített, az ellenőrzési szakterület helyzetét bemutató országos értékeléseket, félévente az Ellenőrzési Főosztályra,”

(2) A 9/2011. (IV. 15.) BM utasítás 3. pont b) alpontjában és 3/A. pontjában a „rendészeti államtitkár” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

(3) A 9/2011. (IV. 15.) BM utasítás 4. pontjában az „a Rendészeti Információs Iroda útján a rendészeti államtitkárhoz” szövegrész helyébe az „a rendészeti államtitkárhoz” szöveg lép.

6. A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás módosítása

6. § A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás 1. § b) pontjában a „15/2014. (IX. 5.)” szövegrész helyébe a „11/2018. (VI. 12.)” szöveg lép.

7. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek
ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás módosítása

7. § A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás 13. pont a) alpontjában a „rendészeti államtitkárt” szövegrész helyébe a „rendészeti államtitkárt, közbiztonsági főigazgatót” szöveg lép.

8. A befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak meghatározásáról szóló 34/2011. (XII. 9.) BM utasítás módosítása

8. § A befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak meghatározásáról szóló 34/2011. (XII. 9.) BM utasítás 3. §-ában, 6. §-ában, 7. §-ában és 9. §-ában a „rendészeti államtitkár” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

9. A Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás módosítása

9. § A Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás 1. § (1) bekezdésében a „15/2014. (IX. 5.)” szövegrész helyébe a „11/2018. (VI. 12.)” szöveg lép.

10. A Belügyminisztérium hivatali szervezetei Munkavédelmi Szabályzatáról szóló
16/2012. (IV. 21.) BM utasítás módosítása

10. § A Belügyminisztérium hivatali szervezetei Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 16/2012. (IV. 21.) BM utasítás [a továbbiakban: 16/2012. (IV. 21.) BM utasítás] 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. A Nemzeti Helyzetértékelő Központ működésének szabályairól szóló 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás módosítása

11. § A Nemzeti Helyzetértékelő Központ működésének szabályairól szóló 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás [a továbbiakban: 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás] 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

12. A használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló 32/2012. (VII. 19.) BM utasítás módosítása

12. § A használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló 32/2012. (VII. 19.) BM utasítás 1. §-ában a „15/2014. (IX. 5.)” szövegrész helyébe a „11/2018. (VI. 12.)” szöveg lép.

13. A határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszer használatának szabályairól szóló 7/2013. (III. 29.) BM utasítás módosítása

13. § (1) A határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszer használatának szabályairól szóló 7/2013. (III. 29.) BM utasítás [a továbbiakban: 7/2013. (III. 29.) BM utasítás] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre terjed ki.”

(2) A 7/2013. (III. 29.) BM utasítás 2. pont e) és f) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen utasítás alkalmazásában)

e) hitelesítés: a Robotzsaru, illetve a Netzsaru rendszerben végrehajtott tevékenység, amely arra irányul, hogy az elkészített iratok, a rögzített intézkedések, valamint a statisztikai adatrögzítések megfelelő végrehajtását ellenőrizze, és ezt dokumentálja;
f) statisztikai adat: a Robotzsaru rendszerben előállított, annak HIIKK rendszer adatbázisában tárolt, a Netzsaru rendszer táblázataiban megtekinthető számadat, amely hivatalos közlés alapjául szolgál a vizsgált jelenség időszaki állapotáról;”

(3) A 7/2013. (III. 29.) BM utasítás 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság és a rendőr-főkapitányságok hitelesített statisztikai adatait az ORFK Rendészeti Főigazgatóság összesíti és ellenőrzi, majd az ellenőrzést követően a feltárt hibáról az adatot beküldő szervet értesíti. Az adatjavítás befejezése után az ORFK Rendészeti Főigazgatóság az országos HIIKK rendszer statisztikát lezárja és azt az időállapot szerint véglegesíti. A statisztikai adatok ezt követően használhatóak fel adatszolgáltatásra.”

14. A Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosítása

14. § A Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás [a továbbiakban: 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás] Melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

15. A Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról szóló 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosítása

15. § A Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról szóló 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás [a továbbiakban: 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás] 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

16. A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosítása

16. § (1) A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás [a továbbiakban: 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás] 23. § (1) bekezdésében a „felügyeletet gyakorló államtitkár” szövegrész helyébe a „felügyeletet gyakorló államtitkár, közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

17. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosítása

17. § A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás 4. § (1a) bekezdésében az „az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben” szövegrész helyébe az „az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben” szöveg lép.

18. A Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával
és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról szóló 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás módosítása

18. § (1) A Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról szóló 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás [a továbbiakban: 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás] 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

19. A Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 19/2015. (VII. 31.) BM utasítás módosítása

19. § A Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 19/2015. (VII. 31.) BM utasítás [a továbbiakban: 19/2015. (VII. 31.) BM utasítás] Melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

20. A belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás módosítása

20. § A belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás

a) 48. § (1) bekezdésében a „15/2014. (IX. 5.)” szövegrész helyébe a „11/2018. (VI. 12.)” szöveg,

b) 66. §-ában a „közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár, közbiztonsági főigazgató” szöveg

lép.

21. A migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat koordináló központi operatív törzs felállításáról szóló 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás módosítása

21. § A migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat koordináló központi operatív törzs felállításáról szóló 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás 18. §-ában a „Belügyminisztériumban működő államtitkár” szövegrész helyébe a „Belügyminisztériumban működő államtitkár, közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

22. A Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről szóló 29/2015. (X. 21.) BM utasítás módosítása

22. § (1) A Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről szóló 29/2015. (X. 21.) BM utasítás [a továbbiakban: 29/2015. (X. 21.) BM utasítás] 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen utasítás alkalmazásában:)

b) rendészeti szervek:
ba) közvetlen miniszteri irányítás alá tartozó rendvédelmi szervek
1. az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH),
2. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ),
3. a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ),
4. a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK)
bb) közbiztonsági főigazgató irányítása alatt álló szervek
1. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
2. a büntetés-végrehajtási szervezet,
3. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
4. a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ.”

(2) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 3. § (2) bekezdésében a „rendészeti államtitkár” szövegrész helyébe a „rendészeti államtitkár és a közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

(3) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 4. §-ában a „rendészeti államtitkárral” szövegrész helyébe a „rendészeti államtitkárral vagy a közbiztonsági főigazgatóval” szöveg lép.

(4) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 5. §-ában a „rendészeti államtitkárral” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgatóval” szöveg lép.

(5) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 6. §-ában a „BM Rendészeti Koordinációs Főosztály” szövegrész helyébe a „BM Rendészeti Koordinációs Főosztály, illetve a Rendészeti Államtitkári Kabinet” szöveg lép.

(6) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A közbiztonsági főigazgató a BM Rendészeti Koordinációs Főosztály útján, illetve a rendészeti államtitkár a Rendészeti Államtitkári Kabinet útján a szakmai koordinációs feladatai körében felmerülő, rendészeti tárgyú tájékoztatást kérhet a belügyi attasék, a Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete belügyi szakdiplomatái, a Magyarország Állandó NATO Képviselete belügyi szakdiplomatája, valamint az Európai Unió intézményeinél és a nemzetközi szervezeteknél tartós kiküldetésben lévő, a belügyekkel foglalkozó vezető tisztségviselői részéről. A kérés, valamint a kérésre adott tájékoztatás az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár útján történik.”

(7) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A belügyi attasék és a belügyi szakdiplomaták váltására vonatkozó személyügyi javaslatokat az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár dolgozza ki a BM Nemzetközi Főosztály, a BM Európai Együttműködési Főosztály és a szakmailag illetékes belügyi szervek – a rendészeti szervek esetében a BM Rendészeti Koordinációs Főosztály, illetve Rendészeti Államtitkári Kabinet – közreműködésével. A javaslatok – a rendészeti szervek esetében a közbiztonsági főigazgató, illetve a rendészeti államtitkár egyetértésével – a közigazgatási államtitkár útján kerülnek felterjesztésre a miniszterhez.”

(8) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 12. § (2) bekezdésében a „BM Rendészeti Koordinációs Főosztályon keresztül” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgató és” szöveg lép.

(9) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 14. § (1) bekezdésében a „rendészeti államtitkár” szövegrész helyébe a „rendészeti államtitkár, a közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

(10) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) A rendészeti államtitkár engedélyezi
a) az AH főigazgatója,
b) az NBSZ főigazgatója,
c) az NVSZ főigazgatója,
d) a TEK főigazgatója
tervben szereplő és a terven felüli kiutazását.
(2) A közbiztonsági főigazgató engedélyezi
a) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,
b) a BM OKF főigazgatója,
c) az országos rendőrfőkapitány,
d) a TIBEK főigazgatója
tervben szereplő és a terven felüli kiutazását.”

(11) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 24. § (1) bekezdés d) pontjában a „BM Rendészeti Koordinációs Főosztály” szövegrész helyébe a „BM Rendészeti Koordinációs Főosztály, illetve a Rendészeti Államtitkári Kabinet” szöveg lép.

(12) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendészeti szervek az (1) bekezdés e) pontban foglalt tájékoztatást a nemzetközi tevékenységük kiemelt eseményei és eredményei tekintetében a BM Rendészeti Koordinációs Főosztályon és a Rendészeti Államtitkári Kabineten keresztül a közbiztonsági főigazgató, a rendészeti államtitkár, valamint az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár részére teljesítik, a külön utasításban foglaltaknak megfelelően.”

(13) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendészeti szervek az úti jelentéseket a BM Rendészeti Koordinációs Főosztály útján a közbiztonsági főigazgatóhoz, illetve a Rendészeti Államtitkári Kabineten keresztül a rendészeti államtitkárhoz terjesztik fel. A jóváhagyott jelentéseket a BM Rendészeti Koordinációs Főosztály, illetve a Rendészeti Államtitkári Kabinet tájékoztatásul megküldi az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárnak.”

(14) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 26. § (5) bekezdésében az „Információs Iroda” szövegrész helyébe a „Koordinációs Főosztály” szöveg lép.

(15) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Minősített információk esetén a belügyi szervek a háttéranyagot a BM Rendészeti Koordinációs Főosztály útján a közbiztonsági főigazgatónak, illetve a Rendészeti Államtitkári Kabinet útján a rendészeti államtitkárnak terjesztik fel, akik gondoskodnak azok összesítéséről és továbbításáról.”

(16) A 29/2015. (X. 21.) BM utasítás 30. § (1) bekezdés a) pontjában a „rendészeti államtitkár” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

23. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás módosítása

23. § A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás [a továbbiakban: 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás] 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

24. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek értesítési rendjéről szóló
2/2016. (II. 25.) BM utasítás módosítása

24. § (1) A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek értesítési rendjéről szóló 2/2016. (II. 25.) BM utasítás [a továbbiakban: 2/2016. (II. 25.) BM utasítás] 1. § b) pontjában az „a BM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX 5.) BM utasítás (a továbbiakban: BM SZMSZ)” szövegrész helyébe az „a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás” szöveg lép.

(2) A 2/2016. (II. 25.) BM utasítás 4. § b) pontjában, 10. §-ában, 11. §-ában, 31. §-ában, a „rendészeti államtitkár” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

(3) A 2/2016. (II. 25.) BM utasítás 38. §-ában a „BM Rendészeti Államtitkárság állítja össze, és a miniszter megbízásából a rendészeti államtitkár” szövegrész helyébe a „BM Közbiztonsági Főigazgatóság állítja össze, és a miniszter megbízásából a közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

(4) A 2/2016. (II. 25.) BM utasítás 42. § b) pontjában a „Rendészeti Államtitkárság” szövegrész helyébe a „Közbiztonsági Főigazgatóság” szöveg lép.

25. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének,
különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 3/2016. (II. 25.) BM utasítás módosítása

25. § (1) A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 3/2016. (II. 25.) BM utasítás [a továbbiakban: 3/2016. (II. 25.) BM utasítás] 1. § b) pontjában az „a BM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás (a továbbiakban: BM SZMSZ)” szövegrész helyébe az „a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás” szöveg lép.

(2) A 3/2016. (II. 25.) BM utasítás 19. §-ában, 43. §-ában, 48. §-ában, 50. §-ában, 51. §-ában, 54. §-ában, 60. §-ában a „rendészeti államtitkár” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

(3) A 3/2016. (II. 25.) BM utasítás 57. §-ában a „rendészeti államtitkárnak” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgatónak” szöveg lép.

(4) A 3/2016. (II. 25.) BM utasítás 58. §-ában a „BM Rendészeti Államtitkárság” szövegrész helyébe a „BM Közbiztonsági Főigazgatóság” szöveg lép.

26. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 39/2016. (XII. 29.) BM utasítás módosítása

26. § A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 39/2016. (XII. 29.) BM utasítás [a továbbiakban: 39/2016. (XII. 29.) BM utasítás] Melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

27. A Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2017. (V. 17.) BM utasítás módosítása

27. § A Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2017. (V. 17.) BM utasítás 51. § (1) bekezdésében a „Rendészeti Államtitkárság” szövegrész helyébe a „Nemzetbiztonsági Kabinet Koordinációs Főosztály” szöveg lép.

28. Záró rendelkezések

28. § Hatályát veszti

a) a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 4/2010. (VII. 8.) BM utasítás,

b) a miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról szóló 11/2010. (X. 12.) BM utasítás,

c) a miniszteri biztos kinevezése visszavonásáról szóló 25/2010. (XII. 29.) BM utasítás,

d) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM–KIM együttes utasítás módosításáról szóló 7/2011. (II. 25.) BM–KIM együttes utasítás,

e) a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata működési rendjéről szóló 2/2000. (BK 3.) BM utasítás hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2011. (IV. 8.) BM utasítás,

f) az egyes belügyminiszteri utasítások módosításáról szóló 21/2012. (V. 31.) BM utasítás,

g) a belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről szóló 15/2011. (V. 23.) BM utasítás módosításáról szóló 22/2012. (V. 31.) BM utasítás,

h) a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 31/2012. (VII. 19.) BM utasítás,

i) miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról szóló 41/2012. (X. 9.) BM utasítás,

j) miniszteri biztos kinevezéséről szóló 27/2013. (XI. 22.) BM utasítás,

k) miniszteri biztos kinevezéséről szóló 37/2013. (XII. 21.) BM utasítás,

l) a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 5/2014. (I. 31.) BM utasítás,

m) a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 12/2014. (VIII. 5.) BM utasítás,

n) a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 13/2014. (VIII. 5.) BM utasítás,

o) miniszteri biztos kinevezéséről szóló 23/2014. (XII. 5.) BM utasítás,

p) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2014. (XII. 31.) BM utasítás,

q) a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 7/2015. (V. 15.) BM utasítás,

r) a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 22/2017. (X. 5.) BM utasítás.

29. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

A 2/1999. (BK 4.) BM utasítás 2. számú mellékletében az „Adatfeldolgozó Hivatal” szövegrész helyébe a „Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság” szöveg lép.

2. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

1. A 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás Mellékletének 2. pontjában a „rendezvényekre, protokoll ajándékozásra” szövegrész helyébe a „rendezvényekre – kivéve csapatépítő tréning –, protokoll ajándékozásra,” szöveg lép.
2. A 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás Mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A miniszter, államtitkár, közbiztonsági főigazgató, helyettes államtitkár, kabinetfőnök, miniszteri főtanácsadó, politikai főtanácsadó, miniszteri tanácsadó, politikai tanácsadó, miniszteri titkárságvezető, államtitkár titkárságvezetője, közbiztonsági főigazgató titkárságvezetője, nemzeti bűnmegelőzési tanács elnökének titkárságvezetője, helyettes államtitkár titkárságvezetője, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető a szakmai feladatával kapcsolatos vendéglátás költségeinek megtérítésére jogosult az 1. számú függelékben meghatározott keret összegéig.”
3. A 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás Melléklete a következő 4/A. ponttal egészül ki:
„4/A. Főosztályvezetők esetében 10 fő vendéglétszám alatt a személyi reprezentációs keret terhére történik a vendéglátás.”
4. A 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás Mellékletének 5., 20. és 21. pontjában az „államtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.
5. A 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás Mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A reprezentációra felvett előleggel harminc napon belül el kell számolni, az ezt meghaladó elszámolás esetén az Szja. tv. szerint kamatkedvezményből származó adóköteles bevétel keletkezik, amely a magánszemélynél adófizetési kötelezettséggel jár. Negyedéves, utólagos elszámolásnál a teljesítés határideje a tárgynegyedév utolsó munkanapja, az elszámolás határideje a tárgynegyedévet követő 30. nap. A reprezentációs keret felhasználását a számla BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályra történő megküldésével kell igazolni. Számlaként a mindenkor hatályos számviteli, valamint az általános forgalmi adóról szóló törvények előírásainak megfelelően kiállított bizonylat fogadható el. A számlát a Belügyminisztérium nevére és címére kell kiállíttatni (Belügyminisztérium, 1051 Budapest, József Attila u. 2–4.). A BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály a bizonylatok befogadását követően bankszámlára történő utalással intézkedik a reprezentációs költségek megtérítéséről.”

3. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

1. A 24/2010. (XII. 29.) BM utasítás 2. mellékletének 6. pontjában a „miniszter, államtitkárok” szövegrész helyébe a „miniszter, államtitkárok, közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.
2. A 24/2010. (XII. 29.) BM utasítás 2. mellékletének 35. pontjában az „Államtitkár” szövegrész helyébe az „Államtitkár, közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

4. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

A 16/2012. (IV. 21.) BM utasítás 1. mellékletének 93. pontjában a „rendészeti államtitkár” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.

5. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

1. A 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás 1. mellékletének 4. pontjában a „BM rendészeti államtitkára (a továbbiakban: rendészeti államtitkár)” szövegrész helyébe „közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.
2. A 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás 1. mellékletének 20., 22. és 27. pontjában a „rendészeti államtitkár” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgató” szöveg lép.
3. A 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás 1. mellékletének 22. pontjában a „rendészeti államtitkárt” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgatót” szöveg lép.
4. A 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás 1. mellékletének 23. pontjában a „rendészeti államtitkárnak” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgatónak” szöveg lép.

6. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

1. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás Mellékletének 4. pont p) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jelen utasítás alkalmazásában:)
p) Írásbeli forma: ahol az utasítás írásbeli formát ír elő, azon az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus formát is érteni kell.”
2. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás Mellékletének 41. pontjában a „megküldi a szerződéstervezetet” szövegrész helyébe a „továbbítja a szerződéstervezetet és annak valamennyi mellékletét” szöveg lép.
3. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás Melléklete a következő „XI/A. A mintaszerződés” alcímmel egészül ki:
„XI/A. A mintaszerződés
55/A. A mintaszerződés a kötelezettségvállalás céljának megfelelő tartalommal a területért felelős szakmai egységek által szükség szerint előkészített, a PKSZF által jogilag ellenjegyzett és a PEF főosztályvezetője vagy helyettese által oldalanként szignált, a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár által jóváhagyott minta szerint aláírásra kerülő szerződés.
55/B. A mintaszerződésekről a kötelezettségvállalásért felelős szakmai egység nyilvántartást vezet, és a bizonylatmegőrzési szabályoknak megfelelően azok megőrzéséről gondoskodik. A mintaszerződés nyilvántartásba vételét követően a kötelezettségvállalásért felelős szakmai egység egy eredeti példányt megküld a PEF és a PKSZF részére.
55/C. A jóváhagyott mintaszerződéstől eltérő szerződés megkötése (módosítása) során értékhatártól függően – figyelemmel a 4. pont b) alpontjára is – kötelező a jogi ellenjegyzés vagy a jogi vizsgálat. A mintaszerződés alapján megkötött szerződés módosítása, ha az a mintaszerződés tartalmát érintő változást eredményezne, értékhatártól függően – figyelemmel a 4. pont b) alpontjára is – jogi ellenjegyzéshez vagy jogi vizsgálathoz kötött. A mintaszerződés tartalmát nem érintő módosítás esetén jogi ellenjegyzés, illetőleg jogi vizsgálat nem szükséges.”

7. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

1. A 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás 1. melléklete 8. pont a) alpontjának ac) pontjában a „Miniszteri Kabinet vezetője” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgató, miniszter kabinetfőnöke” szöveg lép.
2. A 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás 1. mellékletének 43. pontjában a „miniszter kabinetfőnöke” szövegrész helyébe a „közbiztonsági főigazgató, miniszter kabinetfőnöke” szöveg lép.

8. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

9. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

„13a. Ha a 12. pont szerinti ülésen az alcsoportot koordináló munkatárs helyett a Belügyminisztérium – Európai Együttműködési Főosztálytól eltérő – szervezeti egysége(i) vagy az önálló belügyi szerv(ek) képviselője vesz részt, az ülésről 2 munkanapon belül köteles jelentést készíteni, amelyet elektronikus úton az alcsoportot koordináló munkatárs mellett a BM Európai Együttműködési Főosztály részére is haladéktalanul meg kell küldenie.”
2. A 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás 1. melléklet 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. a) Az önálló belügyi szervek vezetői kötelesek havonta írásban tájékoztatni az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárt az adott szerv előző hónapban folytatott, az Európai Unióban való tagállami működéshez, a belügyi szakpolitika aktuális kérdéseihez kapcsolódó tevékenységéről. A tájékoztatás nem terjed ki az adott önálló belügyi szerv hatáskörébe tartozó egyedi ügyekben más európai uniós tagállammal vagy uniós intézménnyel, ügynökséggel folytatott együttműködésre.
b) Az írásbeli tájékoztatást
ba) az AH, NBSZ, NVSZ, TEK a rendészeti államtitkárnak,
bb) a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a TIBEK a közbiztonsági főigazgatónak
is köteles megküldeni.”

10. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

A 19/2015. (VII. 31.) BM utasítás Mellékletének 38. pont c) alpontjában, 171., 226., 292. és 295. pontjában a „Védelmi” szövegrész helyébe a „Rejtjel” szöveg lép.

11. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

A 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás 1. mellékletének 3.1. pontjában az „az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben” szövegrész helyébe az „az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben” szöveg lép.

12. melléklet a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

A 39/2016. (XII. 29.) BM utasítás Mellékletének 38. § a) pontjában a „rendészeti államtitkárnak” szövegrész helyébe a „rendészeti államtitkárnak, a közbiztonsági főigazgatónak” szöveg lép.

1. függelék a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

Belügyminisztérium
Vezetői reprezentációs keret

Miniszter

70 000 Ft/hó

Államtitkár

30 000 Ft/hó

Közbiztonsági Főigazgató

30 000 Ft/hó

Helyettes államtitkár

20 000 Ft/hó

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke

20 000 Ft/hó

Miniszteri kabinetfőnök

20 000 Ft/hó

Államtitkári kabinetfőnök

15 000 Ft/hó

Miniszteri közvetlen főosztályvezető

15 000 Ft/hó

Miniszteri titkárságvezető

10 000 Ft/hó

Államtitkári titkárságvezető

10 000 Ft/hó

Közbiztonsági Főigazgató titkárságvezető

10 000 Ft/hó

Helyettes államtitkári titkárságvezető

10 000 Ft/hó

Miniszteri főtanácsadó, politikai főtanácsadó

10 000 Ft/hó

Főosztályvezető

10 000 Ft/hó

Miniszteri tanácsadó, politikai tanácsadó

8 000 Ft/hó

Főosztályvezető-helyettes

8 000 Ft/hó

Osztályvezető

5 000 Ft/hó

2. függelék a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

Belügyminisztérium
Reprezentációs keret elszámolás
Név:     
Szervezeti egység:     
Beosztás:     
Alulírott nyilatkozom, hogy a ......... év .............................. hó időszaki, reprezentációs keretet szakmai feladatommal kapcsolatos vendéglátás költségeire használtam fel, mellyel az alábbi mellékelt számlákkal számolok el.
Felhasználható reprezentációs keretösszeg:     ........................... Ft.
Ebből felhasznált reprezentációs keretösszeg:     ........................... Ft.

Számlakibocsátó neve

Számlaszám

Teljesítés dátuma

Számla végösszege (Ft)

Elszámolni kívánt összeg (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

Budapest, 20.....................
P. H.
...........................................................
aláírás

3. függelék a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

Belügyminisztérium
A) Belföldi vendégek részére szervezett rendezvények vendéglátási költségnormája

1. Belföldi vendégek részére szervezett rendezvény összehívója:

 

a) miniszter

bruttó 7 500 Ft/fő

b) államtitkár

bruttó 4 000 Ft/fő

c) közbiztonsági főigazgató

bruttó 4 000 Ft/fő

d) helyettes államtitkár

bruttó 3 000 Ft/fő

2. Főosztályvezető által összehívott értekezlet:
a) 4 óra időtartam fölött
b) 4 óra időtartam alatt


bruttó 2 000 Ft/fő
bruttó 800Ft/fő

B) Külföldi vendégek részére szervezett rendezvények vendéglátási költségnormája

1. Külföldi vendégek részére szervezett rendezvény összehívója:

 

a) miniszter

bruttó 25 000 Ft/fő

b) államtitkár

bruttó 18 000 Ft/fő

c) közbiztonsági főigazgató

bruttó 18 000 Ft/fő

d) helyettes államtitkár

bruttó 15 000 Ft/fő

2. Főosztályvezető, szakértő által összehívott értekezlet

bruttó 10 000 Ft/fő

4. függelék a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

Belügyminisztérium
A) Protokoll ajándékozási keretösszeg megajándékozott külföldi személyenként
Forintban

 

Megajándékozott

Ajándékozó

miniszter

államtitkár

helyettes államtitkár

főosztályvezető, osztályvezető, szakértő

miniszter

bruttó 30 000

bruttó 20 000

bruttó 15 000

bruttó 10 000

államtitkár

bruttó 15 000

bruttó 12 000

bruttó 10 000

bruttó 8 000

közbiztonsági főigazgató

bruttó 15 000

bruttó 12 000

bruttó 10 000

bruttó 8 000

helyettes államtitkár, főosztályvezető

bruttó 12 000

bruttó 10 000

bruttó 9 000

bruttó 8 000

B) Protokoll ajándékozási keretösszeg megajándékozott belföldi személyenként
Forintban

 

Megajándékozott

Ajándékozó

miniszter

államtitkár

helyettes államtitkár

egyéb beosztású személy

miniszter, államtitkár, közbiztonsági főigazgató, helyettes államtitkár, főosztályvezető

bruttó 10 000

bruttó 8 000

bruttó 7 000

bruttó 5 000

5. függelék a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

Belügyminisztérium
A) Vezetői reprezentáció keretében elszámolható, kizárólagosan:
a) ásványvíz,
b) üdítő,
c) kávé, cukor, kávétejszín, tej, tejpor, tejszínhab,
d) kapucsínópor,
e) tea, citrom, méz, édesítőszer, citrompótló,
f) édes-sós teasütemény,
g) vágott virágcsokor, cserepesvirág,
h) csokoládé, bonbon, keksz, nápolyi, édesség,
i) szendvics,
j) szendvics alapanyag: kenyér, pékáru, margarin, vaj, felvágott, kolbász, májasok,
k) só, cukor,
l) rágcsálnivalók, csipsz,
m) alkoholos italok,
n) éttermi, cukrászdai, szállodai vendéglátás,
o) zöldség, gyümölcs.
B) Protokoll ajándék keretében elszámolható, különösen:
a) ékszer,
b) díszkard,
c) arany-ezüst tárgy,
d) dísztárgy,
e) porcelán,
f) könyv,
g) festmény,
h) óra,
i) szobor,
j) alkoholos italok,
k) egyéb szóróajándék.”

6. függelék a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

1. kategória:    miniszter
    államtitkár
    közbiztonsági főigazgató
    helyettes államtitkár
    kabinetfőnök
    miniszteri biztos

7. függelék a 13/2018. (VII. 11.) BM utasításhoz

A Belügyi Együttműködés szakértői csoport tevékenységéhez kapcsolódó munkacsoport
és a szakértői csoporton belül működő alcsoportok felsorolása és összetétele
I. A Belügyi Együttműködés szakértői csoport tevékenységéhez kapcsolódó munkacsoport
Vezetője: európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár
Tagjai: AH, BMH, BM OKF, BVOP, BM NYHÁT, NBSZ, NVSZ, ORFK, TIBEK, TEK európai uniós ügyekért felelős vezetői, BM GHÁT, BM IHÁT, BM Kommunikációs Főosztály képviselői, BM KF, BM RÁT, BM SZKHÁT
Külső meghívottak: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, IH, IM EU Jogi Főosztály, PM, EMMI képviselői
II. A Belügyi Együttműködés szakértői csoporton belül működő alcsoportok
COSI-alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: AH, BMH, BM OKF, NBSZ, NVSZ, ORFK, TIBEK, TEK, BM GHÁT, BM RÁT, BM KF, BM SZKHÁT
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, ÁK, IH, IM, PM Adó- és Vámigazgatási Főosztály, EMMI, Ügyészség
CATS-alcsoport (a büntető ügyekben folytatott rendőri együttműködés vonatkozásában)
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: NVSZ, ORFK, TEK, BM SZKHÁT
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, ÁK, IH, IM, PM Adó- és Vámigazgatási Főosztály, NAIH, Ügyészség
HLWG-alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM TKFO, AH, BMH, ORFK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, KKM Konzuli Főosztály, KKM NEFO, KKM NSZEFO, KKM NJFO, KKM Nyugat-Balkán Főosztály, ÁK, IH, IM, PM
SCIFA-alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM SZKHÁT, BM GHÁT, BM IHÁT, BM TKFO, AH, BMH, BM NYHÁT, ORFK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, KKM Konzuli Főosztály, KKM NSZEFO, KKM NJFO Főosztályok, ÁK, IH, IM, PM, EMMI
Menekültügyi alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM SZKHÁT, AH, BMH, ORFK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok és globális ügyekért felelős HÁT, ÁK, IH, IM, PM, EMMI
EASO Igazgatótanács alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BMH
Tagok: AH, BM EUEFO, BM GHÁT, BM TKFO, ORFK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, ÁK, IH, IM, PM, EMMI
Illegális migráció alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM SZKHÁT, AH, BMH, ORFK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, KKM Konzuli Főosztály, KKM NSZEFO, KKM NJFO Főosztályok, ÁK, IH, IM, PM
Integrációs alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KVHÁT (Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály), BM TKFO, BM Személyügyi Főosztály, BMH, BM NYHÁT
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, globális ügyekért felelős HÁT, ÁK, IM, PM, EMMI, KSH, AJBH, EBH
Legális migráció alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM SZKHÁT, BM TKFO, AH, BMH, BM NYHÁT, ORFK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós, Konzuli Főosztályok és globális ügyekért felelős HÁT, ÁK, IH, IM, PM Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztály, EMMI, KSH
JAIEX-alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM TKFO, BMH, NVSZ, BM OKF, ORFK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, ÁK, IH, IM, PM
Rendészeti információcsere alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM SZKHÁT, BM IHÁT, BMH, NSZKK, BM NYHÁT, NBSZ, NVSZ, ORFK, TIBEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, ÁK, IM, PM Adó- és Vámigazgatási Főosztály, NAIH, Ügyészség
Rendőri együttműködési alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM SZKHÁT, BM IHÁT, NBSZ, NVSZ, ORFK, TIBEK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, ÁK, IM, PM Adó- és Vámigazgatási Főosztály, EMMI, Ügyészség
Europol Igazgatótanács alcsoport
Koordináló szervezeti egység: ORFK
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM EUEFO, BM IHÁT, BM TKFO, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, ÁK, PM Adó- és Vámigazgatási Főosztály, EMMI
CEPOL Igazgatótanács alcsoport
Koordináló szervezeti egység: ORFK
Tagok: BM EUEFO, BM GHÁT
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, ÁK, IM, PM Adó- és Vámigazgatási Főosztály
PNR-alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM SZKHÁT, BM IHÁT, BMH, ORFK, AH, BM NYHÁT, TIBEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, ÁK, IM, PM, ITM légiközlekedési szakterület, NAIH
Terrorizmus-alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM TKFO, AH, BMH, NBSZ, BM OKF, ORFK, TIBEK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, ÁK, IH, IM, PM, HM, KNBSZ, ITM, Ügyészség
Határok alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM SZKHÁT, BM IHÁT, BM TKFO, AH, BMH, BM NYHÁT, NBSZ, ORFK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, ÁK, IM, PM
Elismert okmányok és hamis okmányok alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM SZKHÁT, BM IHÁT, BM TKFO, AH, BMH, BM NYHÁT, NBSZ, ORFK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, ÁK, IM, PM
Frontex Igazgatótanács alcsoport
Koordináló szervezeti egység: ORFK
Tagok: BM EUEFO, BM IHÁT, BM TKFO, BMH
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, ÁK, PM
Schengeni Acquis alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM TKFO, BM SZKHÁT, BM IHÁT, BMH, BM NYHÁT, ORFK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, ÁK, IM, PM, NAIH
Schengeni értékelési alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM SZKHÁT, BM IHÁT, BM TKFO, BMH, BM NYHÁT, ORFK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, ÁK, IM, PM, NAIH
SISVIS-alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM IHÁT, BM NYHÁT, ORFK, BMH
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, ÁK, IM, PM
SIS-SIRENE-alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM TKFO, BM SZKHÁT, BM IHÁT, BMH, BM NYHÁT, ORFK, AH
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, ÁK, IM, PM, NAIH
EU-LISA Igazgatótanácsa alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM IHÁT, BM NYHÁT, ORFK, BMH
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, ÁK, IM, PM
Polgári védelmi, nukleáris biztonsági és kritikusinfrastruktúra-védelmi alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM OKF
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM EUEFO, BM SZKHÁT, BM IHÁT, ORFK, TEK, AH
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, KKM NEFO és Konzuli Főosztályok, ÁK, IM, PM, HM, AM, EMMI, ITM, OAH
Egységes vízumformátum alcsoport
Koordináló szervezeti egység: NBSZ
Tagok: BM EUEFO, BM IHÁT, BMH, ORFK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, IM, ÁK, PM
Belügyi Alapok alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM TKFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM EUEFO, BM GHÁT, BM RÁT, AH, BMH, NSZKK, BVOP, BM NYHÁT, BM OKF, ORFK, NBSZ, NVSZ, TIBEK, TEK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós és Konzuli Főosztályok, Igazságügyi Hivatal, IH, IM, ÁK, PM, NAV, OBH, OKRI, Ügyészség
Lőfegyver és pirotechnikai alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM GHÁT, BM SZKHÁT, ORFK
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, IM EU Jogi Főosztály, ÁK, PM
Információ-biztonsági alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM IHÁT, NBSZ, NEIH, BM OKF
Külső tagok: ME, KKM Európai Uniós Főosztály, IM EU Jogi Főosztály, ÁK, ITM, PM
Adatmegőrzési alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM NYHÁT, BM SZKHÁT, AH, ORFK, NBSZ, NVSZ, TEK
Külső tagok: ME, IM Alkotmányjogi Főosztály, IM Büntető Eljárásjogi Főosztály, IM EU Jogi Főosztály, IM Nemzetközi Büntetőjogi és Emberi Jogi Főosztály, ÁK, NAIH, NAV, ITM, PM, NMHH, OBH, Ügyészség
Integrált határigazgatási alcsoport
Koordináló szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM TKFO, BM GHÁT, BM NYHÁT, BM SZKHÁT, AH, BMH, ORFK, TEK
Külső tagok: ME, IM, ÁK, HM, KKM, ITM, PM, NAV
Hibrid fenyegetések alcsoport
Koordináló szervezeti egység: TIBEK
Tagok: BM KF, BM EUEFO, BM RÁT, AH, NBSZ, OKF, ORFK, TEK
Külső tagok: ME, ÁK, HM, KKM, IH, KNBSZ
III. Más tárca főfelelősségébe tartozó alcsoportok a Belügyi Együttműködés szakértői csoporton belül
Vízum alcsoport
Koordináló tárca: KKM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM SZKHÁT, AH, BMH, BM NYHÁT, NBSZ, ORFK, TEK
Kábítószerügyi alcsoport
Koordináló tárca: EMMI
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM RÁT, BM SZKHÁT, NBSZ, ORFK
Vámegyüttműködési alcsoport
Koordináló tárca: PM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM SZKHÁT, NVSZ, ORFK
IV. Belügyi részvétel az EKTB további szakértői csoportjaiban
2.1. Igazságügyi együttműködés büntető ügyekben
Koordináló tárca: IM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tagok: BM KF, BM SZKHÁT, ORFK
2.3. E-law
Koordináló tárca: IM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM E-közigazgatási Főosztály
Tag: NEIH
3. Személyek szabad mozgása
Koordináló tárca: EMMI
Tag: BM EUEFO
4. Népegészségügy
Koordináló tárca: EMMI
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KVHÁT, BM OKF
5. Regionális politika, strukturális eszközök koordinációja
Koordináló tárca: ME
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM TKFO
Tag: BM EUEFO
6. Foglalkoztatáspolitika
Koordináló tárca: PM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KVHÁT
7. Mezőgazdaság
Koordináló tárca: AM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KVHÁT
9. Áruk szabad áramlása, piacfelügyelet
Koordináló tárca: PM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM OKF
10. Közlekedéspolitika
Koordináló tárca: ITM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KF, BM NYHÁT, ORFK
15. Ifjúságpolitika és sportügyek
Koordináló tárca: EMMI
Tag: BM EUEFO
16. Távközlés és információs technológiák
Koordináló tárca: ITM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KF, BM RÁT, BM IHÁT, NBF, NBSZ, NEIH, BM OKF
20. Adatvédelem
Koordináló tárca: IM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KF, BM SZKHÁT, ORFK
22. Szolgáltatások szabad áramlása (pénzügyi szolgáltatások nélkül)
Koordináló tárca: IM
Tag: BM EUEFO
24. Közös kül-, biztonság- és védelempolitika
Koordináló tárca: KKM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KF, BM RÁT, AH, BMH, NBSZ, ORFK, TEK
24.1. Kibertér
Koordináló tárca: KKM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KF, BM RÁT, BM IHÁT, NBSZ, NEIH, BM OKF
25. Intézmények
Koordináló tárca: ME
Tag: BM EUEFO
25.2. Alapjogok
Koordináló tárca: IM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM SZKHÁT
26. Egyebek
Koordináló tárca: ME
Tag: BM EUEFO
26.1. Smart regulation
Koordináló tárca: IM
Tag: BM SZKHÁT
27. Nemzetközi fejlesztési együttműködés
Koordináló tárca: KKM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM TKFO
27.1. Humanitárius segítségnyújtás
Koordináló tárca: KKM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BMH, BM OKF
28. Környezetvédelem
Koordináló tárca: AM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KVHÁT, BM KF, BM OKF
31. Tudomány és kutatás
Koordináló tárca: PM
Tag: BM EUEFO
32. Nukleáris kérdések
Koordináló szerv: OAH
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KF, BM RÁT, BM OKF, ORFK
34. Tőke szabad áramlása
Koordináló tárca: PM
Tag: BM EUEFO
34.1. Pénzmosás
Koordináló tárca: PM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KF, BM RÁT, BM SZKHÁT, AH, ORFK, TIBEK, TEK
37. Állami támogatások
Koordináló tárca: ITM
Tag: BM TKFO
39. Vámunió, vámjog, vámegyüttműködés
Koordináló tárca: PM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KF, BM SZKHÁT
41. Költségvetés
Koordináló tárca: PM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM TKFO
Tag: BM EUEFO, BM GHÁT
43. OLAF szakértői csoport
Koordináló tárca: PM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM KF, BM RÁT, ORFK, NBSZ
44. Munkavállalók szabad áramlása
Koordináló tárca: PM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BMH
46.1. Információszabadság
Koordináló tárca: IM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM SZKHÁT, BM Adatvédelmi és Iratkezelési Főosztály
47. Az Európai Unió Bírósága előtti, valamint az ezeket megelőző eljárások
Koordináló tárca: IM
Tag: BM EUEFO
48. Bővítés
Koordináló tárca: KKM
Tag: BM EUEFO
48.1. IPA
Koordináló tárca: KKM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM TKFO, BMH, BM OKF, ORFK
49. Versenyképesség és növekedés
Koordináló tárca: PM, KKM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM EUEFO
Tag: BM IHÁT
50. Pénzügyi perspektíva
Koordináló tárca: ME, PM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM TKFO
Tag: BM GHÁT, BM EUEFO
51. Szociális politika
Koordináló tárca: EMMI
Tag: BM EUEFO
52. Társadalmi befogadás
Koordináló tárca: EMMI
Tag: BM EUEFO
53. Európa 2020
Koordináló tárca: PM
BM részéről a koordinációt ellátó szervezeti egység: BM TKFO
Tag: BM IHÁT, BM EUEFO
Rövidítések jegyzéke
AH – Alkotmányvédelmi Hivatal
AJBH – Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
ÁK – Magyarország Állandó Képviselete az Európai Unió mellett
AM – Agrárminisztérium
BM EUEFO – Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztály
BM GHÁT – Belügyminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkárság
BM IHÁT – Belügyminisztérium Informatikai Helyettes Államtitkárság
BM KF – Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgató
BM KVHÁT – Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság
BM NYHÁT – Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság
BM OKF – Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
BM ÖHÁT – Belügyminisztérium Önkormányzati Helyettes Államtitkárság
BM RÁT – Belügyminisztérium Rendészeti Államtitkárság
BM SZKHÁT – Belügyminisztérium Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság
BM TKFO – Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztály
BMH – Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
NSZKK – Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
BVOP – Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
EBH – Egyenlő Bánásmód Hatóság
EMMI – Emberi Erőforrások Minisztériuma
HM – Honvédelmi Minisztérium
IH – Információs Hivatal
IM – Igazságügyi Minisztérium
ITM – Innovációs és Technológiai Minisztérium
KKM – Külgazdasági és Külügyminisztérium
KKM NEFO – Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztály
KKM NJFO – Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztály
KKM NSZEFO – Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek Főosztálya
KNBSZ – Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
KSH – Központi Statisztikai Hivatal
ME – Miniszterelnökség
NAIH – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal
NBF – Nemzeti Biztonsági Felügyelet
NBSZ – Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
NEIH – Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság
NVSZ – Nemzeti Védelmi Szolgálat
OAH – Országos Atomenergia Hivatal
OBH – Országos Bírósági Hivatal
OKRI – Országos Kriminológiai Intézet
ORFK – Országos Rendőr-főkapitányság
PM – Pénzügyminisztérium
TEK – Terrorelhárítási Központ
TIBEK – Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ”
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére