• Tartalom

13/2018. (X. 30.) BM OKF utasítás

13/2018. (X. 30.) BM OKF utasítás

az egyes katasztrófavédelmi utasítások módosításáról1

2018.10.31.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazható szolgálati időrendszerekről és munkarendről szóló 8/2015. (XII. 30.) BM OKF utasítás módosítása

1. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazható szolgálati időrendszerekről és munkarendről szóló 8/2015. (XII. 30.) BM OKF utasítás 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § A szolgálatteljesítési napok – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – naptári hetenként hétfőtől péntekig tartanak. A heti szolgálatteljesítési idő 40 óra, melyet hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 16 óráig, pénteki munkanapon 7.30-tól 13.30-ig terjedő időben kell teljesíteni. Amennyiben jogszabály rendelkezései alapján a hivatali munkarendben szombaton kell szolgálatot teljesíteni, a szolgálatteljesítés 7.30-tól 13.30-ig terjedő időtartamban történik, ebben az esetben az azt megelőző pénteki napon teljesített szolgálatteljesítési idő meghatározásakor pedig a szombatra áthelyezett eredeti munkanap szerinti szolgálatteljesítési időtartamot kell irányadónak tekinteni.”

2. Az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosítása

2. § Az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázati úton elnyert vizsgáztatásokkal kapcsolatos támogatásokról az önkéntes tűzoltó egyesületek esetében az országos tűzoltósági főfelügyelő, az önkéntes mentőszervezetek esetében az országos polgári védelmi főfelügyelő tájékoztatást küld a vizsgáztatásokért felelős Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) vezetője, valamint a PAV tekintetében a BM OKF Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ (a továbbiakban: OEPMEK) vezetője részére.”

3. § Az Utasítás 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2018. (X. 30.) BM OKF utasításhoz

Összesítő nyilvántartás
az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek által elnyert vizsga, PAV támogatások megvalósulásáról

Sorszám

Pályázat típusa

Támogatást elnyerő szervezet neve

Illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Elnyert támogatás típusa
(vizsga, PAV)*

Elnyert támogatás értéke

Támogatással érintett létszám
(fő)

Támogatás megvalósulásának dátuma

Megvalósult támogatás értéke

Fel nem használt támogatás értéke

Fel nem használt támogatás tekintetében a várható felhasználás dátuma

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 5-8

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

 

 

0

0

 

Dátum:

Készítette:

Telefonszám (körzetszámmal):

……………………………………………
aláírás
P. H.
_______________
* Amennyiben egy szervezet több típusú támogatásban részesül, a támogatások rögzítése külön soron szükséges, a legördülő listából kiválasztva.
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére