• Tartalom

1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről1

2018.07.26.

1. A Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. Korm. határozat (V. 13.) 4. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében]

„2. egyetért azzal, hogy a Beruházás 15 184 581 645 forint összegű központi költségvetési támogatással kerüljön megvalósításra az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:

a) a 2017. évben 250 000 000 forint,

b) a 2018. évben 3 000 000 000 forint,

c) a 2019. évben 7 956 969 097 forint,

d) a 2020. évben 3 977 612 548 forint;”

2. Az 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. Korm. határozat (V. 13.) 4. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében]

„5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával a Beruházás megvalósításához 2018. évben szükséges 3 000 000 000 forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv. 2018.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére a Kvtv. 2018. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára történő átcsoportosítás céljából nyújtson be előterjesztést az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal”

3. Az 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. Korm. határozat (V. 13.) 4. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében]

„6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával a Beruházás megvalósításához 2019. évben szükséges 7 956 969 097 forint a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet terhére, a 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára történő átcsoportosítás céljából nyújtson be előterjesztést az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében”

4. Az 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. Korm. határozat (V. 13.) 4. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében]

„7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a Beruházás megvalósításához a 2020. évben szükséges 3 977 612 548 forint forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során”

5. A Kormány visszavonja az 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 3. pontját.

6. A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről szóló 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja megvalósítása céljából]

„2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához 2020. évben szükséges 4 550 000 000 forint biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során”

7. Az 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a) 5. pontjában az „a 2017–2019. költségvetési évek” szövegrész helyébe az „a 2017–2020. költségvetési évek” szöveg,

b) 5. pont c) alpontjában a „2019. évre” szövegrész helyébe a „2020. évre” szöveg

lép.

8. Az 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a következő 6. és 7. ponttal egészül ki:

[A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja megvalósítása céljából]

„6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez nyújtsa be – a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről szóló 1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal megállapított – 2. pont szerinti ütemezésnek megfelelően a támogatói okirat módosítására irányuló kérelmet;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a szakpolitikai felelős támogatóiokirat-módosítási kérelmének megfelelően – gondoskodjon a támogatói okiratnak – a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről szóló 1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal megállapított – 2. pont szerinti ütemezésnek megfelelő módosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 6. pont szerinti módosítási kérelem beérkezését követően azonnal”

9. A Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Városban új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja alapján egyetért új interaktív könyvtár és levéltár létrehozásával Szekszárd Megyei Jogú Város Illyés Gyula Megyei Könyvtárának, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának egy épületben történő elhelyezésével, amelynek érdekében]

„1. egyetért az új interaktív könyvtár és levéltár kialakítására vonatkozó fejlesztési programmal (a továbbiakban: fejlesztési program), és támogatja annak megvalósítását;”

10. Az 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja alapján egyetért új interaktív könyvtár és levéltár létrehozásával Szekszárd Megyei Jogú Város Illyés Gyula Megyei Könyvtárának, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának egy épületben történő elhelyezésével, amelynek érdekében]

„4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához a 2020. évben szükséges 2 106 770 192 forint forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során”

11. Az 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja alapján egyetért új interaktív könyvtár és levéltár létrehozásával Szekszárd Megyei Jogú Város Illyés Gyula Megyei Könyvtárának, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának egy épületben történő elhelyezésével, amelynek érdekében]

„7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2017–2018., valamint a 2020. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 4 104 713 025 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:

a) a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 263 207 500 forint,

b) a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 1 734 735 333 forint,

c) a 2020. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 2 106 770 192 forint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Modern Városok Program Bizottság döntését követően”

12. Az 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat a következő 8. és 9. ponttal egészül ki:

[A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja alapján egyetért új interaktív könyvtár és levéltár létrehozásával Szekszárd Megyei Jogú Város Illyés Gyula Megyei Könyvtárának, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának egy épületben történő elhelyezésével, amelynek érdekében]

„8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez nyújtsa be – a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről szóló 1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal megállapított – 7. pont szerinti ütemezésnek megfelelően a támogatói okirat módosítására irányuló kérelmet;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a szakpolitikai felelős támogatóiokirat-módosítási kérelmének megfelelően – gondoskodjon a támogatói okiratnak – a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről szóló 1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal megállapított – 7. pont szerinti ütemezésnek megfelelő módosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 8. pont szerinti kérelem beérkezését követően azonnal”

13. A Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat] 1. pont b) alpont bc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a b) alpont a következő bd) ponttal egészül ki:

[Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjának végrehajtása érdekében a Kormány

a szegedi sportfejlesztések (a továbbiakban együttesen: Beruházások) megvalósítása körében egyetért

azzal, hogy Szegeden, a Szeged II. kerület, belterület 10005/4 hrsz.-ú ingatlanon, az ingatlan állami tulajdonba vételével, állami beruházásként új, 8000 férőhelyes, nemzetközi kézilabda mérkőzések megrendezésére is alkalmas multifunkcionális csarnok (a továbbiakban: Kézilabdacsarnok) kerüljön megvalósításra, melynek céljára mindösszesen 16 200 000 000 forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) részére az alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:]

bc) a 2019. évben 9 800 000 000 forint,
bd) a 2020. évben 1 400 000 000 forint”

14. A 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 10. pontjában a „11 200 000 000 forint” szövegrész helyébe „9 800 000 000 forint” szöveg, a „nemzetgazdasági minisztert” szövegrész helyébe a „pénzügyminisztert” szöveg, valamint a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „pénzügyminiszter” szöveg lép.

15. A 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat a következő 10/a. ponttal egészül ki:

[Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjának végrehajtása érdekében a Kormány]

„10/a. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a Kézilabdacsarnok megvalósításához a 2020. évben szükséges 1 400 000 000 forint forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során”
1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére