• Tartalom
Oldalmenü

1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

2019.12.20.

A Kormány

1. egyetért az M1 autópálya Budapest (M0) és Tatabánya (Újváros) közötti szakaszának ideiglenes helyreállításával, valamint a teljes átépítéséig tartó időszakban jelentkező üzemeltetési feladatok emelt szintű ellátásával;

2.1 az 1. pontban meghatározott cél megvalósításához szükséges költségek finanszírozása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a rendelkezésre álló forrásokon felül – gondoskodjanak mindösszesen 8 056 800 000 forint forrás biztosításáról a 2018. és 2019–2020. években a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport javára, az alábbiak szerint:

a) a 2018. évben 2 000 000 000 forint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (2) bekezdése szerint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium által – teljesített befizetés terhére, az Ávr. 153. §-ában foglaltak szerint,

b)2 a 2019–2020. években összesen 6 056 800 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium általi befizetést követően azonnal

a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

3.3 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére a 2019. évre vonatkozóan vállalható kötelezettségek mértékét legfeljebb 29 362 677 179 forintban állapítja meg;

4. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében összesen legfeljebb 24 800 000 000 forint összegben kötelezettségeket vállaljon;

5. egyetért azzal, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 1. pont szerinti ideiglenes helyreállítás megvalósítása érdekében támogatási szerződést kössön a Magyar Közút Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársasággal;

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a Magyar Közút Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az 1. pont szerinti ideiglenes helyreállítás megvalósításához szükséges lépések megtételéről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

7. felhívja a belügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával teremtse meg a lehetőségét a közútkezelő által üzemben tartott, a közúti balesetek gyorsabb megközelítését szolgáló járművek megkülönböztető jelzéssel történő ellátására a gyorsforgalmi úthálózaton történő biztonságos munkavégzés megkönnyítése érdekében;

Felelős: belügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2018. szeptember 30.

8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg az M1 autópályát elkerülő forgalom által használt útvonalakon szükséges forgalombiztonsági beavatkozások megvalósításához szükséges feladatokat, és az ehhez szükséges pénzügyi keretek biztosításáról készítsen előterjesztést.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2018. december 31.

1

A 2. pont az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat 7. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont b) alpontja az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat 7. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. pont az 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.