• Tartalom
Oldalmenü

14/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról1

2018.06.08.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában, valamint 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

1.    A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklet I. alcím 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

 

A

B

C

D

E

 

1.

vezetői kategória

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

 

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

 

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője

közbiztonsági főigazgató

150

150

 

4.

középvezető

szakirányító 1

sajtófőnök

150

150

 

5.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető

150

150

 

6.

középvezető

szakirányító 2

titkárságvezető

150

150

 

7.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

150

150

 

8.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

150

150

 

9.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

osztályvezető

150

150

 

10.

beosztott vezető

osztályvezető 1

tanácsadó

150

150

 

11.

beosztott vezető

osztályvezető 1

sajtószóvivő

150

150

1

A rendelet a 2010: CXXX törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. június 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás