• Tartalom
Oldalmenü

14/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a Családok éve alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

2018.05.25.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank a Családok éve alkalmából 50 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. május 25.

2. § (1) Az érme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,70 gramm, átmérője 27,4 mm, peremvastagsága 1,8 mm, széle sima.

(2) Az érme előlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, köriratban fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „2018” évszám olvasható. A középmezőben a Családok éve logójának ábrázolása látható. Az érme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az érme hátlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, a középmezőben – kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló – „50” értékjelzés, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az értékjelzés alatti két vízszintes sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az érméből 2 000 000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2018. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 14/2018. (V. 24.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 14/2018. (V. 24.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe: