• Tartalom

14/2018. (XII. 19.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról1

2019.01.19.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2018. (XII. 19.) MEKH rendelethez

1.    Az R. 1. mellékletének A) pontjában szereplő táblázat a következő 55/A. sorral egészül ki:

55/A.

Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem elbírálása

100

2.    Az R. 1. mellékletének B) pontjában szereplő táblázat a következő 82/A. sorral egészül ki:

82/A.

Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem elbírálása

100

3.    Az R. 1. mellékletének C) pontjában szereplő táblázat a következő 32/A. sorral egészül ki:

32/A.

Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem elbírálása

100

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére