• Tartalom

1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

2018.09.21.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben

aa) a 72. Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése,

ab) a 73. A Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása,

ac) a 74. Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése,

ad) a 75. Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése,

ae) a 76. Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása és

af) a 77. Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása

címek létrehozását;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b)1 az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímet a 18. Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet

ca) 72. Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése cím javára 406 400 000 forint,

cb) 73. A Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása cím javára, a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 5. pont a), b) és d) alpontja és a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat 1., 2. és 4. pontja szerinti fejlesztésekhez 5 842 000 000 forint,

cc) 74. Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése cím javára 18 923 000 forint,

cd) 75. Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése cím javára 560 133 500 forint,

ce) 76. Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása cím javára 30 000 000 forint,

cf) 77. Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása cím javára 70 000 000 forint

egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont c) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújtson a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján

da) az 1. pont c) alpont ca) pontja esetében Makó Város Önkormányzata,

db) az 1. pont c) alpont cb) pontja esetében Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata,

dc) az 1. pont c) alpont cc) pontja esetében Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata,

dd) az 1. pont c) alpont cd) pontja esetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,

de) az 1. pont c) alpont ce) pontja esetében Vászoly Község Önkormányzata,

df) az 1. pont c) alpont cf) pontja esetében Kunszentmiklós Város Önkormányzata

részére;

e) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont c) alpontja szerinti költségvetési támogatásokat a támogatói okiratok kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

2. A Kormány

a) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 35 900 652 352 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 1 477 926 038 forint, a XII. Agrárminisztérium fejezetnél keletkezett 1 025 611 897 forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 45 726 775 840 forint, a XV. Pénzügyminisztérium fejezetnél keletkezett 2 154 166 060 forint, a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetnél keletkezett 2 892 933 212 forint, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 2 780 172 379 forint, a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 12 084 033 733 forint összegű, 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2018. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c) a Kvtv. 17. §-a és 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport legfeljebb 30 000 000 000 forint összeggel történő túllépését.

3.2

4.3

5.4

6.5

7.6

8.7

9.8

10.9

11.10

12.11

13. A Kormány egyetért azzal, hogy a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása cím, 7. Családpolitikai célú pályázatok alcím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 500 000 000 forintból 29 288 703 forint a K1. Személyi juttatások és 5 711 297 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

14. A Kormány egyetért azzal, hogy a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím, Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 500 000 000 forintból

a) 41 520 000 forint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Központnál,

b) 1 458 480 000 forint az Eszterháza Kulturális Kutató és Fesztiválközpontnál és annak jogutódjánál (Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság)

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerint a felhasználási céllal összefüggésben felmerülő kiadások közgazdasági osztályozásának figyelembevételével megállapított kiemelt előirányzatokon kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

15. A Kormány egyetért azzal, hogy az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 41 500 000 forintból 2 749 000 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

16.12

17. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 2. Köznevelési intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 214 110 000 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

18.13

1. melléklet az 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozathoz


IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

forintban
8K29541_0

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376139

 

72

 

 

 

 

 

Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

406 400 000

 

 

 

376151

 

73

 

 

 

 

 

A Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

5 842 000 000

 

 

 

376162

 

74

 

 

 

 

 

Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

18 923 000

 

 

 

376173

 

75

 

 

 

 

 

Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

560 133 500

 

 

 

376184

 

76

 

 

 

 

 

Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

376195

 

77

 

 

 

 

 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

70 000 000

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 927 456 500

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

6 927 456 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 927 456 500

 

Pénzügyminisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozathoz14

XI. Miniszterelnökség

XII. Agrárminisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIV. Belügyminisztérium

XV. Pénzügyminisztérium

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

forintban
1

Az 1. pont b) alpontja az 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat 6. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 18. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 2. melléklet az 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat 7. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére