• Tartalom

1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről szóló 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat módosításáról1

2018.09.12.

1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat]

szerint módosul.

2.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

2.1.1. C:4 mezőjében az „1,63” szövegrész helyébe az „1,62” szöveg,

2.1.2. C:6 mezőjében a „6,18” szövegrész helyébe a „7,66” szöveg,

2.1.3. C:14 mezőjében a „13,31” szövegrész helyébe a „14,11” szöveg,

2.1.4. C:16a mezőjében a „16,94” szövegrész helyébe a „17,03” szöveg,

2.1.5. C:21 mezőjében a „14,24” szövegrész helyébe a „14,36” szöveg,

2.1.6. C:23 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „12,47” szöveg,

2.1.7. C:38e mezőjében az „1,37” szövegrész helyébe az „1,44” szöveg,

2.1.8. C:45a mezőjében a „2,74” szövegrész helyébe a „2,37” szöveg,

2.2. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

2.2.1. C:5 mezőjében a „23,77” szövegrész helyébe a „25,33” szöveg,

2.2.2. C:7a mezőjében az „53,52” szövegrész helyébe az „51,96” szöveg,

2.2.3. C:11 mezőjében a „10,14” szövegrész helyébe a „9,09” szöveg, az „1,15” szövegrész helyébe a „0,09” szöveg,

2.2.4. C:18 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,23” szöveg,

2.2.5. E:19 mezőjében a „2018. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. márciusban” szöveg,

2.3. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat

2.3.1. C:7 mezőjében a „6,98” szövegrész helyébe a „6,97” szöveg,

2.3.2. C:8a mezőjében a „2,98” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,

2.3.3. C:21a mezőjében a „7,92” szövegrész helyébe a „7,39” szöveg,

2.3.4. C:39 mezőjében az „1,93” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,

2.4. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat

2.4.1. C:3 mezőjében a „60,45” szövegrész helyébe a „60,93” szöveg,

2.4.2. C:4 mezőjében a „29,42” szövegrész helyébe a „29,29” szöveg,

2.4.3. C:9 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,95” szöveg,

2.5. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat

2.5.1. C:4 mezőjében az „5,39” szövegrész helyébe az „5,47” szöveg,

2.5.2. C:6 mezőjében a „2,39” szövegrész helyébe a „2,34” szöveg,

2.5.3. C:7 mezőjében a „0,90” szövegrész helyébe az „1,07” szöveg,

2.5.4. E:7 mezőjében a „2018. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. márciusban” szöveg,

2.6. 2. mellékletében foglalt táblázat E:39 mezőjében az „1,15” szövegrész helyébe a „0,09” szöveg

lép.

3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről szóló 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat

3.1. E:7 mezőjében a „2 404 470 696” szövegrész helyébe a „2 441 897 994” szöveg,

3.2. C:10 mezőjében a „6 625 500 000” szövegrész helyébe a „7 192 500 000” szöveg,

3.3. E:10 mezőjében a „7 823 408 602” szövegrész helyébe a „7 860 835 900” szöveg

lép.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

1.    Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 38f. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

38f.

EFOP-1.8.21-18

Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben

2,20
(ebből indikatív önerő: 0,20)

egyszerűsített

2018. szeptember

2.    Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46c. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 46d. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

46c.

EFOP-1.10.4-18

Egészségügyi ösztöndíjak támogatása

2,86
(ebből indikatív önerő: 0,86)

egyszerűsített

2018. szeptember

46d.

EFOP-1.11.1-17

Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében nonprofit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén

0,78

standard

Meghirdetve
2017. márciusban

3.    Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 5. sora.

2. melléklet az 1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:65 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(A)

(B)

(C)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

(65.)

(EFOP-3.8.2-16)

(Szociális humán erőforrás fejlesztése)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Semmelweis Egyetem,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Károli Gáspár Református Egyetem

1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére