• Tartalom

1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól1

2020.03.06.

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, dr. Palkovics Lászlót – 2018. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig – a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében koordinálja:

a) a debreceni autóipari központ (a továbbiakban: központ) és térsége közlekedési és egyéb infrastruktúrájának, valamint közszolgáltatásainak fejlesztését,

b) a központ és térsége tudásfejlesztési koncepciójának megalkotását és javaslatot tesz az ehhez kapcsolódó szervezeti és tartalmi intézkedésekre, különös tekintettel a Debreceni Egyetem műszaki képzési profiljára, valamint a szakképzés fejlesztésére,

c) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által megalkotott fejlesztési koncepció megvalósításának kormányzati támogatását,

d) a debreceni innovációs és tudományos környezet, illetve science park koncepciójának kidolgozását és megvalósítását,

e) a központ gazdasági környezetének fejlesztését elősegítő határon túli, valamint nemzetközi kapcsolatok élénkítését,

f)2 Északkelet-Magyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének fejlesztési programjának kidolgozását és végrehajtását.

3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

4. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.

5. A kormánybiztos e tevékenységére tekintettel díjazásra, juttatásra nem jogosult.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A határozatot az 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat 8. pontja hatályon kívül helyezte 2020. április 4. napjával.

2

A 2. pont f) alpontját az 1072/2020. (III. 5.) Korm. határozat 14. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére