• Tartalom

1473/2018. (IX. 27.) Korm. határozat

a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről1

2018.09.27.

A Kormány

1. Magyarország külpolitikai és kulturális diplomáciai érdekeinek érvényesülése érdekében – figyelemmel a költséghatékonysági és gazdaságossági szempontokra – egyetért a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház elhelyezését biztosító, Hoan Kiem, Tran Hung dao 13. szám alatt található, a reprezentációs céloknak megfelelő ingatlannak (a továbbiakban: Ingatlan) a Magyar Állam részére történő megvásárlásával;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Ingatlan megvásárlásával összefüggő előkészületeket tegyék meg;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

3. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat az Ingatlan tulajdonosával az Ingatlan megvásárlásáról, azzal, hogy a tulajdonszerzés költségei – ideértve az Ingatlan vételárát és az ingatlan felújításának költségeit is – a 7 139 200 000 forintot nem haladhatják meg;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti cél megvalósításhoz szükséges költségek finanszírozása érdekében mindösszesen legfeljebb 7 139 200 000 forint forrás egyszeri biztosításáról, az alábbiak szerint:

a) a 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára 5 726 200 000 forint,

b) a 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára 1 199 000 000 forint,

c) a 2020. évben a 2020. évi központi költségvetés Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára legfeljebb 214 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében a 2019. évi költségvetés végrehajtása során

a c) alpont tekintetében a 2020. évi költségvetés tervezése során

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2020. költségvetési évtől gondoskodjon az Ingatlan üzemeltetéséhez, karbantartásához és céljainak megvalósításához szükséges évi 28 476 000 forint biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése során beépülő jelleggel

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon az Ingatlan Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a tulajdonjog megszerzését követően azonnal

7. egyetért azzal, hogy a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház elhelyezését biztosító Ingatlan megvásárlásával és felújításával kapcsolatos kiadások terhére megvalósuló eszközbeszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéséről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit ne kelljen alkalmazni.

1

A határozatot az 1619/2019. (X. 28.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte 2019. október 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére