• Tartalom

1475/2018. (IX. 28.) Korm. határozat

a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói joga gyakorlásának átruházásához kapcsolódó egyes intézkedésekről

2018.09.28.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2018. október 1-jei fordulónappal – a Budapesti Corvinus Egyetem címrendi besorolását a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák címről a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 12. Budapesti Corvinus Egyetem címre változtatja;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi változás 2018. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2018. október 1.

3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2019. január 1-jei fordulónappal – a Budapesti Corvinus Egyetem címrendi besorolását a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák címről a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 12. Budapesti Corvinus Egyetem címre változtatja;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. január 1.

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 3. pont szerinti címrendi változás 2019. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. január 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére