• Tartalom

1481/2018. (X. 4.) Korm. határozat

1481/2018. (X. 4.) Korm. határozat

a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról

2018.10.04.

A Kormány

1. egyetért a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) intézményrendszer átalakításának szükségességével Magyarország versenyképességének növelése érdekében;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen részletes előterjesztést a hazai KFI rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. január 31.

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy egyeztessen a Magyar Tudományos Akadémia elnökével az akadémiai kutatóhálózat struktúrájának áttekintéséről és átalakításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2018. december 1.

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó kutatóintézetek működését;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

érintett miniszterek

Határidő: 2018. december 1.

5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítse elő a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács létrehozásához szükséges jogszabály-módosításokat;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2018. december 1.

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány számára egy állami fenntartású alkalmazott kutatóintézet-hálózat létrehozására;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2018. december 1.

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel együttműködve alakítsa ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaptól elkülönülten működő Kutatási Alap létrehozásához szükséges feltételrendszert;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2018. december 1.

8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel együttműködve készítsen javaslatot a hazai KFI rendszer fenntartható és versenyképes működéséhez szükséges pénzügyi feltételrendszer kialakítására;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2018. december 31.

9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen elő egy új KFI stratégiát;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. március 31.

10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala beolvadásának lehetőségét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalba (a továbbiakban: Hivatal), és a vizsgálat eredményétől függően tegyen javaslatot a Hivatal új működési rendjére.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2018. december 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére