• Tartalom
Oldalmenü

15/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a „Családok éve” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2018.05.25.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Családok éve alkalmából – „Családok éve” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2018. május 25.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben építőkockákból kirakott szívforma ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat, bal oldalon a „2018” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben a Családok éve logó fő motívumának ábrázolása látható, melyet – vízszintes vonalon álló, épületet megformázó – építőkockák vesznek körbe. A vonal alatt, középen, két vízszintes sorban a „CSALÁDOK ÉVE” és a „2018” felirat olvasható. A vonal fölött, bal oldalon Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2018. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2018. (V. 24.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 15/2018. (V. 24.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: