• Tartalom

1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

2019.09.17.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímet a 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb kiadások jogcímcsoporttal, valamint a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímet az 1. Tőkeemelés jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 7 368 019 260 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c)1 az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 16 024 291 370 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal2

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2019. június 30., az Országos Mentőszolgálat cím javára biztosított 2 024 291 370 forint forrás tekintetében 2019. december 31.

d) az Áht. 21. § (4a) bekezdésében és az Ávr. 23/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 18 323 008 991 forint átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, agrárminiszter, honvédelmi miniszter, belügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

2. A Kormány az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a kötelezettségvállalással terhelt, de 2018. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználását.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3.3

4. A Kormány egyetért azzal, hogy az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 59. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 5. Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 301 450 000 forintból 71 711 530 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

5.4

6. A Kormány az Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a) 4. pontjában meghatározott határidőtől eltérően az előkészítő fázisok megvalósításának határidejét 2018. december 31. napjában,

b) 7. pont a) alpontjában meghatározott határidőtől eltérően a jelentés elkészítésének határidejét 2019. január 30. napjában,

c) 7. pont b) alpontjában meghatározott határidőtől eltérően az előterjesztés elkészítésének határidejét 2019. február 28. napjában,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopában foglaltaktól eltérően a megvalósítási határidőket 2018. december 31. napjában,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat F oszlopában foglaltaktól eltérően a jelentéskészítési határidőket 2019. január 30. napjában

állapítja meg.

7. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 13. Arany János-emlékév programjainak támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 270 000 000 forintból 44 116 398 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 7 085 607 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 9 615 970 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra, továbbá 23 498 272 forint a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet, 1. MMA Titkársága cím, 1. MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímen kerüljön felhasználásra és elszámolásra a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 423 880 forint, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 74 392 forint, a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 17 000 000 forint, a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton 6 000 000 forint összegben.

8. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 13. Arany János-emlékév programjainak támogatása jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 103 491 042 forintból 50 000 000 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra, valamint 6 000 000 forint a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 2. MTA Könyvtár és Információs Központ címen kerüljön felhasználásra és elszámolásra a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 2 510 000 forint, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 490 000 forint, a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 3 000 000 forint összegben, továbbá 10 000 000 forint a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet, 1. MMA Titkársága cím, 1. MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcím, a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

9. A Kormány egyetért azzal, hogy az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Üldözött keresztények segítésének feladatai alcím, 2. Intervenciós Támogatási Keret jogcímcsoport K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 313 500 000 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat figyelembevételével.

10. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport,

a) 3. Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása jogcím, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára biztosított 400 000 000 forintból 348 836 000 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton,

b) 7. Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcím, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára biztosított 222 325 000 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton

kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

11. A Kormány egyetért azzal, hogy a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat 2. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím, 14. Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 419 893 396 forintból 56 173 090 forint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton és 10 953 753 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, továbbá 352 766 553 forint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím, 13. Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

12. A Kormány egyetért azzal, hogy a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról szóló 1405/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 5. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 387 000 000 forintból 1 350 000 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

13. A Kormány egyetért azzal, hogy a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1435/2018. (IX. 11.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 80 000 000 forintból 20 700 000 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 4 036 500 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton és 20 338 500 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

1. melléklet az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés

XI. Miniszterelnökség

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346528

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

8 980 880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

1 925 032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

9 201 381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

531 520

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335740

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

5 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

 

 

 

 

374762

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000 000

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

 

1

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

-16 024 291 370

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361951

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 300 000 000

 

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004118

 

2

 

 

 

 

 

Külképviseletek igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

369 900 000

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359173

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

2 980 000 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002994

 

14

 

 

 

 

 

Országos Mentőszolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 024 291 370

 

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355806

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

8 676 447

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331340

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000 000 000

 

 

 

376262

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Magyar Corvin-lánc Testület támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

349 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

99 651 000

 

 

 

 

XXII.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375506

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

60 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

13 300 000

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368573

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

2 500 000 000

 

 

 

 

XXXIII.

 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303113

 

3

 

 

 

 

 

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

8 622 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

1 681 406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

24 230 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 770 000

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296335

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

571 000 000

 

 

 

 

XLIV.

 

 

 

 

 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278323

 

 

1

 

 

 

 

 

Termőföld vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 087 000 000

 

 

 

 

XLII.

 

 

 

 

 

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374873

 

43

 

 

 

 

 

Központi Maradványelszámolási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

-7 368 019 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346528

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 638 813

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335740

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

 

 

 

 

5 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

 

 

 

 

374762

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

300 000 000

 

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004118

 

2

 

 

 

 

 

Külképviseletek igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369 900 000

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359173

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

 

 

 

 

 

3 000 000 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002994

 

14

 

 

 

 

 

Országos Mentőszolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 024 291 370

 

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355806

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 676 447

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331340

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

6 000 000 000

 

 

 

376262

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Magyar Corvin-lánc Testület támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 000

 

 

 

 

XXII.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375506

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 500 000

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368573

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

2 500 000 000

 

 

 

 

XXXIII.

 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303113

 

3

 

 

 

 

 

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 304 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

23 392 310 630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 392 310 630

Pénzügyminisztérium

 

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozathoz

1

Az 1. pont c) alpontja az 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat 10. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1382/2019. (VI. 26.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjától eltérően az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség határidejét 2019. június 30-ában állapítja meg, azzal, hogy a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcím javára biztosított 5 000 000 000 forint tekintetében az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség határidejét 2020. december 31-ében állapítja meg.

3

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére