• Tartalom

1527/2018. (X. 24.) Korm. határozat

1527/2018. (X. 24.) Korm. határozat

egyes, a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítani tervezett projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

2018.10.24.

A Kormány

1. egyetért

a) a „C-ROADS 2 Hungary” című,

b) a „CROCODILE 4 Hungary” című,

c) a „Digital Road Management Hungary” című és

d) a „European ITS Platform 2” című

projektjavaslattal, az 1. melléklet szerint,

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a)–c) alpontja szerinti projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált feladatokról, illetve a projektjavaslatok teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai Bizottság az 1. pont a)–c) alpontja szerinti projektjavaslatokat támogatja,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pont d) alpontja szerinti projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozat kiállításáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1527/2018. (X. 24.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Kapcsolódó program megnevezése

Projektjavaslat megnevezése

Támogatást igénylő neve

Végrehajtó Szerv

Projektjavaslat tervezett költsége
(nettó, Ft)

Projektjavaslat tervezett összköltsége
(bruttó, Ft)

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz terhére biztosítandó támogatás tervezett összege
(nettó, Ft)

Hazai költségvetési támogatás tervezett összege

Saját erő

Projektjavaslat rövid bemutatása

2.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

C-ROADS 2 Hungary

Magyar Állam

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

652 640 000

828 852 800

326 320 000

502 532 800

0

A projekt fontos eleme a hazai részvétel a C-Roads közös platform munkájában, ahol az egyes tagországok műhelymunka keretein belül dolgozzák ki a jármű és az infrastruktúra közötti kommunikáció részletes specifikációit, illetve közös teszteket hajtanak végre annak érdekében, hogy egységes és átjárható szolgáltatások jöjjenek létre Európa-szerte. A projekt másik fontos eleme a hazai kísérleti rendszer bővítése az önvezető és összekapcsolt mobilitás tesztelésére Zalaegerszeg városában a Járműipari Próbapályán.

3.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

CROCODILE 4 Hungary

Magyar Állam

Magyar Közút Nonprofit Zrt., Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3 534 045 600

4 488 237 912

781 699 560

3 706 538 352

0

A projektben megvalósítandó feladat a terepi adatgyűjtő és tájékoztatást szolgáló infrastruktúra bővítése a TEN-T hálózati elemeken, illetve az ehhez kapcsolódó városi hálózati elemeken. További feladat a forgalmi menedzsment tevékenységet támogató központi rendszerek funkcionális bővítése, a hivatkozott előírásoknak megfelelő szolgáltatások létrehozása érdekében. A projekt kiemelten koncentrál az automatikus adatcsere szempontjából nélkülözhetetlen DATEX II. csomópontok (node) és adatbázisok fejlesztésére, létrehozására, ill. a Nemzeti Hozzáférési Pontok megvalósítására és továbbfejlesztésére.

4.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

Digital Road Management Hungary

Magyar Állam

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

2 855 300 000

3 626 231 000

666 998 080

2 959 232 920

0

A fejlesztés a közútkezelői tevékenységek széles körű digitalizációjára irányul. A projektjavaslatban kifejtett fejlesztésekben közös, hogy a jövőbeli mobilitási rendszerekhez való illeszkedést kívánják szolgálni innovatív megoldások meghonosításával.

5.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

European ITS Platform 2 The future is undecided; let’s create it together!

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

3 915 840

4 973 117

1 957 920

0

3 015 197

A projektjavaslat az Európai Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform (EIP) 2. fázisában való részvételre irányul. A Kedvezményezett kifejezetten a Nemzeti Hozzáférési Ponttal kapcsolatos tapasztalatok megosztásában, harmonizációjában és továbbfejlesztésében tervez részt venni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére