• Tartalom
Oldalmenü

1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat

a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről

2018.10.29.

A Kormány kiemelt célja a hatékony állam, ezért évek óta több eszközzel is csökkenti a bürokráciát. A cél az, hogy kizárólag annyian dolgozzanak a központi közigazgatásban, mint amennyire feltétlenül szükség van, tehát kevesebb tisztviselő legyen, de magasabb bérért. Ennek részeként a Kormány egyetért azzal, hogy a minisztériumok és a miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek 2019. január 1. napjától kizárólag a feladataik ellátásához elengedhetetlenül szükséges létszámmal rendelkezzenek. A tervezhető és hosszútávon fenntartható kormányzati létszámgazdálkodás kialakításával párhuzamosan megtörténik a béremelés előkészítése is.

A fentiek érdekében a Kormány

1. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a minisztériumoknál foglalkoztatottak körében a feladatok folyamatos és magas színvonalú fenntartása mellett összesen 2600 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendel el az 1. melléklet szerint akként, hogy annak eredményeképpen az egyes minisztériumok álláshelyeinek száma 2019. január 1. napjától nem haladhatja meg a Kormány által meghatározott álláshelyek számát;

Felelős: a tárca nélküli miniszterek kivételével valamennyi miniszter

Határidő: a szükség szerinti felmentések, illetve felmondások elkészítése: legkésőbb 2018. október 31. napjáig

2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a munka törvénykönyvkönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a 2. mellékletben meghatározottak szerint a miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél a feladatok folyamatos és magas színvonalú fenntartása mellett a foglalkoztatottak körében 4210 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendel el akként, hogy annak eredményeképpen az egyes szervek álláshelyeinek száma 2019. január 1. napjától nem haladhatja meg a Kormány által meghatározott álláshelyek számát;

Felelős: valamennyi miniszter

Határidő: a felmentések, illetve felmondásokkal kapcsolatosan szükséges miniszteri intézkedések megtétele: soron kívül

3. az 1. és 2. pont szerinti intézkedés során figyelembe kell venni az üres álláshelyeket is;

4. felkéri a minisztereket annak vizsgálatára, hogy a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, várható egyszeri kiadások fedezete rendelkezésre áll-e a minisztérium 2018. és 2019. évi költségvetésében, illetve a 2018. évi költségvetés előrelátható esetleges maradványában, továbbá, hogy a vizsgálat eredményéről a pénzügyminisztert soron kívül tájékoztassák;

Felelős: a tárca nélküli miniszterek kivételével valamennyi miniszter

Határidő: 2018. október 30.

5. megállapítja, hogy ha a 4. pont szerinti vizsgálat alapján a létszámleépítés egyszeri kiadásainak biztosítására a fejezeten belül előreláthatólag nincs mód, az érintett miniszter a pénzügyminiszter útján kezdeményezheti a szükséges többletköltségek központi költségvetésből történő megtérítését;

Felelős: a tárca nélküli miniszterek kivételével valamennyi miniszter

Határidő: legkésőbb 2019. január 15. napjáig

6. felkéri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, hogy folytasson ellenőrzést

a) az 1. és 2. pontban meghatározottakkal összhangban, az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatban,

b) az 5. pont szerint biztosított többletköltségek igénylésének megalapozottságával, valamint a központi forrásból biztosított forrás elszámolásának szabályszerűségével kapcsolatban.

Felelős: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke

Határidő: 2019. május 31. napjáig folyamatosan

1. melléklet az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozathoz

 

Minisztérium

Létszámcsökkentés mértéke
(munkakör)

1.

Agrárminisztérium

252

2.

Belügyminisztérium

401

3.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

342

4.

Honvédelmi Minisztérium

53

5.

Igazságügyi Minisztérium

181

6.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

517

7.

Külgazdasági és Külügyminisztérium

364

8.

Miniszterelnöki Kabinetiroda

10

9.

Miniszterelnökség

162

10.

Pénzügyminisztérium

318

2. melléklet az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozathoz

 

Háttérintézmény

Létszámcsökkentés mértéke
(munkakör)

1.

agrárminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek

430

2.

emberi erőforrások miniszterének irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek

2250

3.

innovációért és technológiáért felelős miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek

290

4.

külgazdasági és külügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek

20

5.

Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek

245

6.

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek

21

7.

pénzügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek

954