• Tartalom

1560/2018. (XI. 10.) Korm. határozat

a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő intézkedésekről

2018.11.10.

A Kormány

1. egyetért a magyarság őstörténetének modern interdiszciplináris módszerekkel történő feltárására, kutatási eredményeinek megismertetésére, az e tárgyban maradandót alkotó jeles kutatók hagyatékának, szellemi örökségének gondozására, valamint a kutatási anyagok digitalizálására hivatott Magyarságkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) 2019. január 1-jei hatállyal történő létrehozásával;

2. egyetért a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: MANYSI) címrendi besorolásának megváltoztatásával, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2018. november 15-i fordulónappal – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet cím besorolását a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 15. Magyar Nyelvstratégiai Intézet címre változtatja;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 2. pont szerinti címrendi változás 2018. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2018. november 15.

4. egyetért a MANYSI-nak az Intézetbe 2019. január 2-ával történő beolvadásával;

5. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2019. január 1-jei fordulónappal – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet cím besorolását a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 15. Egyéb kutatóintézetek címre változtatja;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. január 5.

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 5. pont szerinti címrendi változás 2019. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. január 5.

7. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 15. Egyéb kutatóintézetek cím elnevezését 2019. január 2-i fordulónappal a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 15. Magyarságkutató Intézet címre változtatja;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. január 5.

8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon az Intézet elhelyezéséhez szükséges ingatlan biztosításáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére