• Tartalom
Oldalmenü

1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat

a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és fejlesztések megvalósításáról

2018.11.16.

1. A Kormány

1.1. egyetért a Közép-Duna menti térségben tervezett, az 1. mellékletben meghatározott országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és fejlesztések megvalósításával;

1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. mellékletben meghatározott, országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

1.3. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet A. pontjában meghatározott, országos közutak 2018–2019. évi felújítás-előkészítési feladatainak, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében szükséges, összesen 1 530 371 340 forint forrás biztosításra kerüljön az alábbi, költségvetési évek szerinti bontásban:

a) a 2018. évben 961 585 491 forint,

b) a 2019. évben 568 785 849 forint;

1.4. az 1.3. pont a) alpontja szerinti forrás biztosítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a 2018. évben 961 585 491 forint biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

1.5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva az 1.3. pont b) alpontja szerinti forrás biztosítása érdekében a 2019. évben
568 785 849 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére,

a) a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport javára 566 802 042 forint összegben,

b) a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak forrásának biztosítása érdekében a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím javára 1 983 807 forint összegben,

a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. január 15.

1.6. egyetért azzal, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 1. melléklet A. pontjában meghatározott, országos közutak felújítás-előkészítési feladatainak megvalósítása érdekében támogatási szerződést kössön a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

1.7. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet B. és D. pontjában meghatározott, országos és helyi közutak 2018–2020. évi fejlesztés-előkészítési feladatainak, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében összesen 4 184 394 300 forint forrás kerüljön biztosításra az alábbi, költségvetési évek szerinti bontásban:

a) a 2018. évben 603 906 300 forint,

b) a 2019. évben 3 246 322 500 forint,

c) a 2020. évben 334 165 500 forint;

1.8. az 1.7. pont a) alpontja szerinti forrás biztosítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a 2018. évben
603 906 300 forint biztosításáról a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

1.9. az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva az 1.7. pont b) alpontja szerinti forrás biztosítása érdekében a 2019. évben 3 246 322 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére,

a) a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára 3 235 000 000 forint összegben,

b) a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak forrásának biztosítása érdekében a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím javára 11 322 500 forint összegben,

a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. január 15.

1.10. felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2020. évi központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet kiemelt közúti projektek finanszírozását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatára úgy tegyenek javaslatot, hogy az tartalmazza az 1.7. pont c) alpontjában meghatározott forrást;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

1.11. egyetért azzal, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 1. melléklet B. és D. pontjában meghatározott, országos és helyi közutak fejlesztési feladatainak előkészítése érdekében támogatási szerződést kössön a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

1.12. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat], valamint a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] módosítására az 1. melléklet B. és D. pontjában meghatározott, országos és helyi közutak fejlesztésének előkészítési feladataival történő kiegészítése érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat, valamint az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat soron következő felülvizsgálatakor

1.13. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet C. pontjában meghatározott vasútvonalak 2019–2020. évi felújítási és fejlesztési feladatainak, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében összesen 7 024 500 000 forint forrás kerüljön biztosításra az alábbi, költségvetési évek szerinti bontásban:

a) a 2019. évben 3 712 950 000 forint,

b) a 2020. évben 3 311 550 000 forint;

1.14. az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva az 1.13. pont a) alpontja szerinti forrás biztosítása érdekében a 2019. évben 3 712 950 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére,

a) a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 10. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport javára 3 700 000 000 forint összegben,

b) a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak forrásának biztosítása érdekében a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím javára 12 950 000 forint összegben,

a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. január 15.

1.15. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2020. évi központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet vasúthálózatok fejlesztését szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatára úgy tegyenek javaslatot, hogy az tartalmazza az 1.13. pont b) alpontjában meghatározott forrást;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

1.16. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 1. melléklet C. pontjában meghatározott vasútvonalak 2019–2020. évi felújítási és fejlesztési feladatainak finanszírozása érdekében a 2019–2020. költségvetési évekre összesen legfeljebb 7 000 000 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon;

1.17. egyetért azzal, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 1. melléklet C. pontjában meghatározott vasútvonalak felújítási és fejlesztési feladatainak megvalósítása érdekében támogatási szerződést kössön a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

1.18. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg az M6 autópálya és a paksi kikötők közötti közutak fejlesztésének előkészítésére irányuló projekt költségei európai uniós forrás terhére történő finanszírozhatóságát, ennek részeként a költségeknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program terhére történő elszámolhatóságának lehetőségét és feltételeit, és e vizsgálat alapján tegyen a projekt finanszírozására vonatkozó javaslatot a Kormány részére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: e határozat közzétételét követő harminc napon belül

1.19. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy intézkedjen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése szerinti – a Kiemelt közúti projektek fejezeti kezelésű előirányzaton keletkező – meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetéséről.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2.1

3.2

4.3

1. melléklet az 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozathoz

A Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és fejlesztések projektlistája

A. Országos közutakat érintő felújítások:

1. 6231. jelű összekötő út Paks – megyehatár közötti szakasz felújítása,

2. 6232. jelű összekötő út felújítása,

3. 5111. jelű összekötő út felújítása,

4. 51162. jelű Gerjen bekötő út felújítása,

5. 5112. jelű összekötő út Dunaszentgyörgy – M6 autópálya közötti szakaszának felújítása,

6. 6236. jelű összekötő út felújítása,

7. 62137. jelű bekötő út felújítása,

8. 5106. jelű összekötő út Dunapataj–Foktő közötti szakasz felújítása,

9. 6233. jelű összekötő út 63. számú főút – Kölesd közötti szakaszának felújítása,

10. 5116. jelű összekötő út Tolna–Bogyiszló közötti szakasz felújítása,

11. 6317. jelű összekötő út Harc–Sárszentlőrinc közötti szakasz felújítása,

12. 6234. jelű összekötő út M6 autópálya – 6233. jelű összekötő út közötti szakasz felújítása,

13. 6316. jelű összekötő út felújítása,

14. 6319. jelű összekötő út felújítása,

15. 5301. jelű összekötő út Homokmégyi elágazó – Kalocsa közötti szakasz felújítása,

16. 5308. jelű összekötő út felújítása,

17. 55. számú főút Pörböly–Alsónyék közötti szakasz felújítása az 5513. és 5115. jelű összekötő utakkal együtt,

18. 6313. jelű összekötő út felújítása Kölesd-Gyönk között,

19. 5311. jelű összekötő út felújítása,

20. 5313. jelű összekötő út felújítása az 5311–53116. jelű összekötő utak között,

21. 53115. jelű bekötő út felújítása,

22. 53116. jelű bekötő út felújítása,

23. 53114. jelű bekötő út felújítása.


B. Országos közutakat érintő fejlesztések:

1. 6237. jelű M6 autópálya – 6. számú főút paksi összekötő út megvalósítása,

2. 6. számú főút négynyomúsítás folytatása északi irányból a 6. számú főút 115+710 km szelvényig, a 6. számú főút 115+710 km szelvényben körforgalmú csomópont kialakítással,
3. 51379. jelű Paks kikötőkhöz vezető út megvalósítása,
4. 6238. jelű Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. számú főút – 6232. jelű út – 6231. jelű út összekötése),
5. 5125. jelű Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő–Bátya) megvalósítása,
6. 5126. jelű Szekszárd elkerülő út megvalósítása,
7. 51. számú főút Kalocsa – M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése,
8. 51. számú főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út – Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út építésével,
9. 6317. jelű Sárszentlőrinc–Simontornya összekötő út fejlesztésből kimaradt szakaszainak megvalósítása,
10. 55. számú főút Baja–Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építéssel,
11. 6239. jelű Györköny–Bikács közötti összekötő út megvalósítása,
12. 5127. jelű 6. számú főút – Bölcske összekötő út megvalósítása, és a meglévő szakasz rekonstrukciója,
13. 6240. jelű Bikács–Németkér összekötő út Németkér–Kistápé közötti szakasz megvalósítása, valamint a Kistápé–Bikács közötti meglévő út rekonstrukciója.

C. Felújítással, fejlesztéssel érintett vasútvonalak:
1. 5. számú, 82 km hosszú Komárom–Székesfehérvár vasútvonal,
2. 42. számú, 78 km hosszú Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Mezőfalva–Paks vasútvonal,
3. 43. számú, 21 km hosszú Rétszilas–Mezőfalva vasútvonal,
4. 44. számú, 30 km hosszú Székesfehérvár–Pusztaszabolcs vasútvonal,
5. 45. számú, 30 km hosszú Börgönd–Sárbogárd vasútvonal.

D. Helyi közutakat érintő fejlesztések:
1. Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út fejlesztése a 6. számú főút – 6233. jelű összekötő út között,
2. Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű összekötő úthoz,
3. Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. számú főút között összekötő út megvalósítása,
4. 5301–53115. jelű mellék utak összekötése, új út építése,
5. 51. számú főút – Fajsz dél (TSz major) közötti összekötő út megvalósítása,
6. 5301. jelű mellékút – Szakmár közötti összekötő út megvalósítása,
7. 63. számú főút – Fácánkert közötti összekötő út megvalósítása.

2. melléklet az 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium


ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2019.

8K33686_0

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368840

 

 

 

94

 

 

 

 

 

Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-7 528 058 349

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

26 256 307

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246078

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Vasúthálózat fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 700 000 000

 

 

 

351651

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Kiemelt közúti projektek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 235 000 000

 

 

 

358584

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Közúthálózat felújítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

566 802 042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368840

 

 

 

94

 

 

 

 

 

Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

-7 528 058 349

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

26 256 307

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246078

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Vasúthálózat fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

3 700 000 000

 

 

 

351651

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Kiemelt közúti projektek

 

 

 

 

 

 

 

 

3 235 000 000

 

 

 

358584

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Közúthálózat felújítása

 

 

 

 

 

 

 

 

566 802 042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezet

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

 

2019. január 15.

 

7 528 058 349

 

 

 

 

 

 

 

 

7 528 058 349

 

 

 

Pénzügyminisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás